„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ministerul Muncii solicită MFTES să convoace comisia:

"Dialogul social reprezintă o prioritate a Guvernului României"

SNST a transmis în data de 18 ianuarie o sesizare către Ministerul Muncii cu privire la încălcarea prevederilor legale privind dialogul social de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; s-a arătat că MFTES:

 • nu a constituit Comisia de dialog social de la nivelul MFTES de la înființarea sa, respectiv de la data de 21 noiembrie 2021,
 • nu a convocat nicio ședință a Comisiei de dialog social la nivelul acestei instituții,
 • nu a făcut niciodată consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor sale legislative sau de altă natură cu caracter economico-social în anii 2021 – 2022 și bineînțeles că
 • nu a transmis nicio Raportare lunară a activităţii comisiilor de dialog social din minister către Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, în anii 2021 – 2022, așa cum avea obligația legală,

Am solicitat măsurile care se impun cu privire la cele sesizate, respectarea prevederilor legale de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, înființarea și convocarea Comisiei de dialog social a MFTES și informarea permanentă asupra problemelor de interes pentru partenerii sociali (răspunsul MMSS).

Ministerul Muncii solicită respectarea dialogului social și consultarea partenerilor cu privire la inițiativele legislative de către MFTES:

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse trebuia să preia activitățile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului de la Ministerul Tineretului și Sportului, dar după preluarea personalului din minister, Caselor de Cultură ale Studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei”, totul a rămas în așteptare. Mai jos o parte din istoricul blocării procesului predării-preluării de la MS la MFTES:

 • noiembrie 2021 – se înființează Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul familiei de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul tineretului de la Ministerul Tineretului și Sportului (vezi articol snst);
 • ianuarie 2022 – Guvernul a aprobat Hotărârile de Guvern de organizare și funcționare pentru Ministerul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sportului, precum și pentru ministerul nou-înființat, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și încadrarea personalului trebuia să se facă în 30 de zile (vezi articol snst);
 • ianuarie 2022 – apar modificări provizorii: bugetul din care se finanțează Sportul, Tineretul și Familia (vezi articol snst);
 • aprilie 2022 – sindicatul arată că există riscul ca angajații compartimentelor ce se impuneau a fi desființate să nu își poată lua salariile / să nu fie preluați o perioadă nedeterminată de timp, până la emiterea Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind repartizarea numărului de posturi pentru fiecare DJFT/DFTMB și până la apariția statelor de funcții și aprobării structurii organizatorice ale direcțiilor (vezi articol snst);
 • februarie 2020 – Reorganizarea, proces greoi, plin de frâne și blocaje. Ministerele se acuză între ele de rea intenție (vezi articol snst);
 • martie 2022 – SNST la ANFP: Solicităm respectarea condițiilor de legalitate a înființării noilor unități subordonate MFTES și reorganizarea celor care funcționează în subordinea MS, numărul minim necesar de posturi pentru fiecare direcție și stabilirea organigramelor, a numărului necesar de funcții, atât pentru personalul de specialitate cât și pentru personalul suport. Este nevoie de clarificarea procedurii, cine urmează să fie transferat la noua structură și cine sunt cei care vor rămâne în instituția existentă (vezi articol snst);
 • martie 2022 – MFTES: “Preluarea patrimoniului și personalului corespunzător din domeniul Tineretului se va face în termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a HG nr.197/2022 (vezi articol snst);
 • martie 2022 – Ministerele nu se înțeleg asupra transferului de personal/patrimoniu. Atât MS cât și MFTES au întocmit documente cu multe inadvertențe/greșeli și nu au reușit să elaboreze un document comun, s-au dus de fiecare dată cu documente diferite pentru aceeași procedură, a transferului (vezi articol SNST);
 • aprilie 2022 – SNST a solicitat de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale precizări cu privire la transferul de personal (vezi articol snst);
 • mai 2022 – Niciunul dintre cele două ministere nu reușesc să treacă de ANFP. MS spune că vina este la MFTES, în timp ce ministerul nou înființat reclamă la Guvern că nu a primit toate informațiile necesare din strada Vasile Conta (vezi articol snst);
 • mai 2022 – SNST a sesizat Secretariatul general al Guvernului cu privire la expirarea termenelor (vezi articol snst);
 • iunie 2022 – ANFP nu își asumă termenele expirate (vezi articol SNST);
 • iulie 2022 – SNST a sesizat ANFP cu privire la încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică în ce privește direcţiile judeţene pentru familie şi tineret și Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, respectiv direcţiile judeţene de sport și Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti (vezi articol snst);
 • august 2022 – SNST la MS: ministerele nu reușesc să facă reorganizarea și predarea-preluarea personalului / patrimoniului domeniului Tineret, deși au trecut mai mult de șase luni de la intrarea în vigoare a H.G. nr. 198/2022, care reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului (vezi articol SNST);
 • septembrie 2022 – MS: Reorganizarea s-a blocat, se incearcă descentralizarea! (vezi articol);
 • septembrie 2022 – MFTES: “Preluarea personalului din Tineret se va face la finalul lunii noiembrie” (vezi articol snst).

În prezent așteptăm aprobarea Proiectului pentru modificarea HG nr.25/2022, HG nr.22/2022 și nr. 197/2022 prin care s-a solicitat suplimentarea numărului de posturi (Ministerul Sportului propune suplimentarea numărului total de posturi pentru instituțiile subordonate cu un număr de 202 posturi, iar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse solicită 237 posturi pentru Direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti):

 • Numărul maxim de posturi pentru instituțiile publice subordonate Ministerului Sportului este de 2.409;
 • Direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, total 923 posturi.

Proiect HG / Notă de fundamentare

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ministerul Muncii solicită MFTES să convoace comisia:

Un răspuns

 1. Azi au pornit către cele trei milioane de săraci cardurile pentru încălzirea din case. Tot azi, Franța e în stradă pt pensia la 62 de ani. Cum facem?