„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizarea, proces greoi, plin de frâne și blocaje

Ministerele se acuză între ele de rea intenție

La solicitarea Sindicatului Național Sport și Tineret, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a organizat o întrevedere cu reprezentanții sindicatului, pentru a dezbate modul în care se face transferul personalului și patrimoniului aferent domeniului Tineret de la Ministerul Sportului către MFTES. Au participat secretarii de stat, Doina Pârcălabu și Kacsó-Doboly Izabella-Mária, iar din partea sindicală au fost prezenți: Lucian Banu, liderul SNST/DJST Ilfov, Nicolae Ioniță, director Casa de Cultură a Studenților Ploieștiși Andy Nagy, președinte SNST.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu a angajat personal, nu are sediu, practic nu funcționează deși au trecut mai mult de două luni de la înființare (OUG nr.121 / 25.11.2021).

Referitor la alocarea subvențiilor pentru salarii, având în vedere întârzierea cu care au fost plătiți angajații din subordonate ultima dată, am cerut precizări despre demersurile făcute de cele două ministere pentru înlăturarea sincopelor, am cerut asigurări că vor intra banii în conturilor colegilor la termenul legal și nu cu întârzieri de aproape o săptămână, așa cum s-a întâmplat în unele unități.  Am aflat cu surprindere că MFTES nu are în vedere să plătească salarii luna aceasta pentru angajații din direcții și case de cultură!

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse spune că în baza actualelor prevederi legislative salariile, bunurile și serviciile trebuie plătite în continuare de Ministerul Sportului.

Problema este că Ministerul Sportului a anunțat în cadrul ședințelor cu directorii din țară, care au avut loc săptămîna trecută, că nu mai are cadrul legal să asigure salariile pentru Tineret (direcții județene de tineret și casele studenților). Aceeași situație este și la plata furnizorilor, cele două ministere își pasează de la unul la altul obligația alocării subvenției la capitolul „bunuri și servicii”, iar subordonatele au mari probleme  cu datoriile acumulate, sunt notificate / amenințate cu evacuarea, suspendarea utilităților și blocarea activității.

MFTES va prelua personalul cu păstrarea drepturilor salariale avute la momentul transferului.

Problematica la nivelul salariilor aproape că a ajuns în planul secund odată cu reorganizarea și inadvertențele apărute. Dar am deschis și acest subiect, arătând cât de important este ca încadrarea personalului să se facă bine de la început, să  evităm alte acțiuni în instanță, cheltuieli de judecată și penalități. Am subliniat că trebuie aplicată Legea salarizării – Legea nr.153/2017 și pentru salariații din domeniile Familie și Tineret, intrarea pe grila din 2022 și eliminarea inechităților salariale prin egalizarea la nivel maxim aflat în plată.

Având în vedere predarea personalului de către Ministerul Sportului și preluarea la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse am făcut propuneri și am cerut clarificări cu privire la următoarele aspecte:

  • Trebuie să avem criterii pe baza cărora se va face transferul personalului. În acest moment nu se știe cine și în ce bază se tranferă la Tineret sau rămâne la Sport. De exemplu, personalul auxiliar / suport unde își continuă activitatea, la direcția sport sau la direcția tineret?
  • Care este temeiul legal în baza căruia, la îndrumarea Ministerului Sportului, s-au făcut propuneri / note de fundamentare și alte documente în vederea externalizării unor servicii și a transferului personalului de la Sport la Tineret?
  • Am propus înființarea unei comisii comune la nivelul celor două ministere, cu participarea sindicatului, care să lucreze și să comunice diferențiat pe fiecare domeniu, direcții sport/tineret și case de cultură;
  • Am solicitat alocarea unor subvenții suficiente pentru cheltuielile de personal în vederea organizării cu celeritate a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
  • Ministerele trebuie să aprobe din timp Calendarul de acțiuni al subordonatelor pentru a se evita suprapunerea perioadei de desfășurare a proiectelor;
  • Trebuie majorată alocația zilnică de masă a participanților la acțiunile interne de la cuantumul de 52 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi, întrucât suma actuală este insuficientă și neadaptată la prețurile pieței;
  • Este nevoie de simplificarea documentelor de participare la acțiunile organizate;
  • Sunt necesare alte reglementări privind atribuirea de locuri în taberele studențești atât pentru studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei, cât și pentru elevii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani care s-au evidențiat prin activitățile cultural-artistice-sportive desfășurate.

De asemenea, am solicitat înființarea și convocarea de către MFTES a Comisiei de dialog social, în cadrul  căreia se pot face propuneri, pot fi promovate inițiative și modificări legislative.

Înțelegând faptul că există un blocaj în procesul tranferului de personal și patrimoniu între cele două minstere, că nu colaborează și nici nu comunică unul cu celalalt, sindicatul s-a adresat Secretariatului general al Guvernului. Prin adresa nr.65 / SNST / 31.01.2022, am cerut SGG-ului ca reorganizarea și restructurarea să demareze cu modificarea actelor normative (aprobarea HG-ului de organizare și funcționare a direcțiilor), elaborarea unei metodologii și a unui plan de restructurare, reorganizarea activității, aprobarea statelor de funcții, a celor de personal, actualizarea fișelor de post, precum și analizarea cazurilor particulare pentru fiecare direcție în parte, având în vedere transferul personalului.

La momentul actual sunt multe direcții care nu mai pot funcționa legal, întrucât, conform Codului administrativ, pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție.

Este absolut necesară organizarea unor întâlniri cu scopul identificării soluțiilor care să țină cont de situațiile concrete existente în teritoriu și de posibilitățile reale de reorganizare în perioada imediat următoare, în interesul beneficiarilor, personalului și bunei desfășurări a activității.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizarea, proces greoi, plin de frâne și blocaje