„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Descentralizare cu orice preț?

Reorganizarea s-a blocat, se incearcă descentralizarea!

Ministerul Sportului a anunțat un nou proiect de lege privind stabilirea măsurilor de descentralizare a competențelor în domeniul sportului, o nouă încercare de a scăpa de unitățile din subordine. La fel ca în proiectele de descentralizare lansate anii trecuți, sunt vizate direcțiile pentru sport și cluburile sportive din subordinea MS, în același context fiind menționată posibilitatea desființării unor secții pe ramuri de sport din cadrul acestor unități:

  • “…măsurile de descentralizare în domeniul cluburilor sportive, care trec în subordinea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, prevăzute în Anexa nr. 1 la proiectul de act normativ, cu excepția cluburilor sportive de interes național care rămân în subordinea Ministerului Sportului prevăzute la Anexa nr. 2. De asemenea, sunt prevăzute atribuțiile care urmează a fi exercitate de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, cu mențiunea că secțiile pe ramuri de sport din cluburile sportive transferate vor putea fi desființate doar cu avizul conform al Ministerului Sportului.

Ministerul Sportului nu reușește să înființeze direcțiile județene de sport, dar vrea să le transfere către consiliile județene.

Propunerea legislativă pornește de la premisa că Ministerul Sportului s-a reorganizat, toate documentele sunt finalizate și actualizate, iar patrimoniul și personalul pot fi transferate la administrația publică locală cu respectarea condițiilor de legalitate:

  • “Ministerului Sportului s-a reorganizat prin divizare parțială a Ministerului Tineretului și Sportului în temeiul prevederilor art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”

Referitor la predarea-preluarea salariaților, proiectul prevede următoarele:

  • “vor fi transferate 1164 posturi ocupate și vacante, din care direcțiile județene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului București, dețin 403 posturi, iar cluburile sportive 761 posturi.”
  • “Salariaților preluați în cadrul structurilor din subordinea consiliilor județene, consiliilor locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, nu le poate înceta contractul individual de muncă în temeiul art. 65 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani de la data preluării.”

…”la nivel local au fost înființate direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București” MFTES

Înainte de descentralizare ministerele trebuie să finalizeze reorganizarea / înființarea direcțiilor județene de sport – tineret. Procesul efectiv de predare-preluare a patrimoniului și personalului din domeniul Tineretului din cadrul fostelor direcții județene de tineret și sport urmează a fi făcut după avizarea de către ANFP, dar se pare că niciunul dintre cele două ministere nu reușește să treacă de Agenție. MS spune că vina este la MFTES, în timp ce ministerul nou înființat reclamă la Guvern că nu a primit toate informațiile necesare din strada Vasile Conta. Descentralizarea din Sport, Familie și Tineret /

MFTES către Guvern: “Vă informăm că am solicitat Ministerului Sportului transmiterea acestor documente, pe care le considerăm esențiale pentru demararea de către MFTES a procedurilor legale în vederea întocmirii documentațiilor necesare pentru continuarea procesului de descentralizare, respectiv:
– analiza de impact asupra transferului de competențe de la nivel central la nivel local în domeniile tineret și familie, întocmită în conformitate cu prevederile HG 139/2008,
– întocmirea și aprobarea inventarului bunurilor supuse transferului.”

Proiect – Lege privind stabilirea măsurilor de descentralizare a competențelor în domeniul sportului

Expunere de motive

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

*SNST recomandă grupelor care nu au finalizat procesul de negociere / înregistrare a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate să urgenteze demersurile. Clauzele CCM pot reprezenta căile de apărare ale drepturilor membrilor de sindicat în cazul unor decizii inechitabile ce pot să apară în astfel de perioade de tranziție forțată.

Buget zero pentru Sport, cheltuieli record la minister – Achiziții suspecte în strada Vasile Conta nr.16

 

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Casa de Ajutor Reciproc pentru membri

Sindicatul Național Sport și Tineret: Descentralizare cu orice preț?