„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizare. Protocol de predare-primire

Atenție la pașii făcuți, nu avem siguranța locurilor de muncă!

În urma deciziilor incoerente trimise de la centru către subordonate, SNST a solicitat de la MS precizări pentru unele aspecte și retragerea adreselor prin care directorii erau îndemnați în mod ilegal să reorganizeze direcțiile și să desființeze unele compartimente. De asemenea, sindicatul a cerut direcțiilor să nu fie asumate acele propuneri de reorganizare și nici statul de funcții, în forma impusă de minister, deoarece nu se ținea cont de legislatia in vigoare și exista riscul ca angajații compartimentelor ce se impuneau a fi desființate să nu își poată lua salariile / să nu fie preluați o perioadă nedeterminată de timp, până la emiterea Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind repartizarea numărului de posturi pentru fiecare DJFT/DFTMB și până la apariția statelor de funcții și aprobării structurii organizatorice ale direcțiilor.

Ministerul Sportului face o nouă gafă sau întinde o capcană direcțiilor?

Pentru o parte dintre adresele SNST, Ministerul Sportului a încercat să răspundă cu paragrafe din legislația legată de întrebarea noastră, pentru altele încă așteptăm răspunsuri. Mai jos sunt răspunsurile trimise de conducerea ministerului și Protocolul de predare/primire:

Dacă mai existau îndoieli cu privire la incompetența conducerii Ministerului Sportului, acestea au fost spulberate odată cu ultimul răspuns trimis către direcțiile din țară. Având în vedere faptul că solicitarea MS a primit critici, iar direcțiile au răspuns că nu pot funcționa cu statele de funcții prost – gândite în sediul din Vasile Conta și au refuzat să semneze, nimeni din minister nu și-a mai asumat o nouă directivă. Soluția găsită a fost să trimită înapoi către DIRECȚIILE JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET, RESPECTIV DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, o circulară nesemnată, fără dată și fără număr de înregistrare/ieșire. Adică, pentru un subiect atât de important cum este reorganizarea prin divizare a direcțiilor, ministerul trimite un text editabil, doar cu antetul instituției?!

Atenție la pașii făcuți, nu avem siguranța locurilor de muncă!

Aproape că nu ne mai miră lipsa de profesionalism a echipei Novak și dezinteresul lor față de domeniul nostru de activitate și față de salariați. Ne îngrijorează faptul că siguranța locurilor de muncă ale subordonaților este un capitol la care ministrul Sportului nu ne este aliat, ci dimpotrivă! Dar nu vom accepta derapaje de la legislația cu privire la drepturile membrilor noștri și locurile lor de muncă. Urmărim cu atenție cum se va face preluarea posturilor și personalului aferent domeniului tineret / structurilor suport din cadrul  direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Mai jos, documentul trimis de minister către direcțiile din subordine.

c

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizare. Protocol de predare-primire