„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legi / OUG / HG

 1. Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului
 2. Lege nr.53/2003 – Codul Muncii actualizat 2021
 3. Legea 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 4. Hotararea 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
 5. Lege nr.188/1999 – Statutul funcționarilor publici reactualizat 2019  Lege nr.188/1999 word
 6. Lege nr.153/2017  – Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice – anexe
 7. Lege nr.62/2011  –  Legea dialogului social
 8. Lege nr.544/2001 – Lege privind liberul acces la informatiile de interes public
 9. Hotararea 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului
 10. Hotararea 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
 11. Legea nr.24/2019 – Lege privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018
 12. HG nr.1447/2007 cu-modificări-şi-completări-ulterioare
 13. Declarația privind Drepturile și Responsabilitățile Sportivilor
 14. Metodologie din 2019 de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ
 15. Legea 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 16. Legea 287/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 17. Legea 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 18. Legea 206/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 19. Norme Metodologice din 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
 20. Ordonanta urgenta 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă
 21. Legea 152/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă
 22. Metodologia din 2021 privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
 23. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 24. Legea 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 25. Procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ 
 26. Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive