„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Preluarea patrimoniului și personalului corespunzător din domeniul Tineretului

Adresa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

În urma solicitării SNST cu privire la procedura de predare/preluare a patrimoniului și personalului corespunzător din domeniul Tineretului, a fost transmisă adresa MFTES nr.1112/14.03.2022. Având în vedere importanța subiectului abordat, modalitatea în care se va face transferul unor părți ale personalului și patrimoniului de la un minister la altul, se precizează că repartizarea numărului de posturi pentru fiecare direcție județeană pentru familie și tineret, respectiv pentru Direcția de Familie și Tineret a Municipiului București se va face prin Ordin de ministru în limita numărului maxim de posturi – 686 posturi, în termen de maxim 90 de zile de la data intrării în vigoare a HG nr.197/2022, termen în care se va face și încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Preluarea patrimoniului și personalului corespunzător din domeniul Tineretului