„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Firea și Novak, prinși cu lecțiile nefăcute!

Jocuri de miniștri: "PASEAZĂ responsabilitatea!" "FUGA de răspundere" "ARUNCĂ vina pe celalalt!"

Risc de neplată a salariilor, blocare totală a activităților din Sport și Tineret!

SNST a sesizat Secretariatul general al Guvernului cu privire la expirarea termenului prevăzut atât în HOTĂRÂRE nr. 197 din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București, document publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022,

Articolul 8

Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Aceeași situație a depășirii termenului legal este și în cazul HOTĂRÂRII nr. 198 din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, document publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022:

Articolul 8

Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Având în vedere prevederile Hotărârilor de Guvern menționate mai sus, atât Ministerul Sportului, cât și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, erau obligate ca în termenul legal cu privire la încadrarea personalului (după preluarea în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 a numărului de posturi, personalului, structurile de personal și drepturile salariale aferente), să definitiveze încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică.

Așadar, ținând cont de faptul că atât Ministerul Sportului cât și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sunt în imposibilitatea de a mai face legal încadrarea personalului, și orice persoană interesată va putea să ceară în instanță constatarea nulității documentelor cu privire la încadrare, ținând cont că Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu mai poate da aviz favorabil unor propuneri de acte normative privind reorganizarea / înființarea, SNST a sesizat Guvernul cu privire la situația creată, cu solicitarea ca acesta să emită noi Hotărâri de Guvern pentru încadrarea personalului din Sport și Tineret.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Firea și Novak, prinși cu lecțiile nefăcute!