„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizare?

SNST a sesizat ANFP cu privire la încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică în ce privește direcţiile judeţene pentru familie şi tineret și Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, respectiv direcţiile judeţene de sport și Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

Cadrul legal: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Tineretului şi Sportului se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unor părţi de patrimoniu prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare şi transmiterea acestor părţi către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse care se înfiinţează, potrivit alin. (1) al aceluiași articol.

Dispozițiile H.G. nr. 197/2022 reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Dispozițiile H.G. nr. 198/2022 reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termen în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 197/2022, respectiv a H.G. nr. 198/2022, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

ANFP: “Având în vedere că H.G. nr. 197/2022 reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, iar H.G. nr. 198/2022 reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului, precum și faptul că cele două ministere au avut calitatea de inițiatori ai  celor două hotărâri ale Guvernului invocate, vă informăm că Agenția a supus atenției ministerelor situația semnalată prin adresa dumneavoastră, pentru a analiza și dispune conform competențelor acestora.”

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse încă lucrează la răspunsul solicitat de Agenție, iar Ministerul Sportului a transmis adresa de mai jos:

SNST a sesizat SGG cu privire la expirarea termenului prevăzut de HG nr. 197 din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București, document publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022,

Articolul 8

Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Aceeași situație a depășirii termenului legal este și în cazul HOTĂRÂRII nr. 198 din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, document publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022:

Articolul 8

Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Având în vedere prevederile Hotărârilor de Guvern menționate mai sus, atât Ministerul Sportului, cât și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, erau obligate ca în termenul legal cu privire la încadrarea personalului (după preluarea în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 a numărului de posturi, personalului, structurile de personal și drepturile salariale aferente), să definitiveze încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică. Ținând cont de faptul că atât Ministerul Sportului cât și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sunt în imposibilitatea de a mai face legal încadrarea personalului, și orice persoană interesată va putea să ceară în instanță constatarea nulității documentelor cu privire la încadrare, având în vedere și restul problemelor privind funcționalitatea direcțiilor județene de sport, dar și a direcțiilor pentru familie și tineret, am solicitat emiterea altor Hotărâri de Guvern pentru încadrarea personalului din Sport și Tineret.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizare?