„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întrevedere cu Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Felix Cozma

SNST urmărește etapele parcurse de proiectele actelor normative cu privire la funcţiile publice și funcționarii publici care fac obiectul transferului de personal de la Ministerul Sportului la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și avizarea acestei proceduri de către instituțiile competente. Acesta a fost subiectul principal al întrevederii de astăzi cu președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Felix Cozma.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este instituţia publică a administraţiei publice centrale care asigură evidența și managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, elaborând cadrele de competență, politicile și strategiile, precum și proiectele de acte normative în domeniu.

Au fost discutate aspecte cu privire la stabilitatea locurilor de muncă, elaborarea criteriilor pe baza cărora se va face predarea/preluarea personalului de la MS la MFTES și încadrarea personalului cu respectarea principiului nediscriminării. În cadrul întâlnirii, s-a făcut referire și la respectarea condițiilor de legalitate a înființării noilor unități subordonate MFTES și reorganizarea celor care funcționează în subordinea MS, numărul minim necesar de posturi pentru fiecare direcție și stabilirea organigramelor, a numărului necesar de funcții, atât pentru personalul de specialitate cât și pentru personalul suport. Este nevoie de clarificarea procedurii, cine urmează să fie transferat la noua structură și cine sunt cei care vor rămâne în instituția existentă.

Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se adresează autorităţilor şi instituţiilor publice, funcţionarilor publici, dar și organizaţiilor sindicale, mediului universitar, mediului asociativ, mass-mediei, organizațiilor sau organismelor naționale și internaționale în domeniu.

De asemenea, a fost discutat și subiectul programului de instruire a funcţionarilor publici, planul de perfecţionare profesională pentru lucrătorii celor două ministere și subordonatele acestora fiind atributul Institutul Național de Administrație – INA.

SNST reamintește membrilor de sindicat că au dreptul să de a se consulta cu reprezentanții organizației în toate cazurile privind reorganizarea unității, tranferul, reîncadrarea și orice alte decizii care le vor fi aduse la cunoștință. Vă recomandăm să vă consultați cu noi înainte de a semna orice documente în relația cu angajatorul dumneavoastră. Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu art.5 din Codul Muncii:

  • În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
  • Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întrevedere cu Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Felix Cozma