„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Transferul MS-MFTES

Au găsit un punct de vedere comun

SNST a solicitat precizări de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la avizul dat proiectelor de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici, care fac obiectul transferului de personal de la Ministerul Sportului la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și recomandările/punctele de vedere emise pentru această procedură. Am făcut referire și la numărul minim necesar de posturi pentru fiecare direcție de sport / tineret, criteriile prin care se stabilesc posturile / funcțiile / personalul suport, dar și la salariații ce urmează să fie transferați la noua structură și cei care vor rămâne în instituția existentă.

Sursele SNST spuneau încă de acum trei luni că ministerele nu se înțeleg asupra transferului de personal/patrimoniu. Atât MS cât și MFTES au întocmit documente cu multe inadvertențe/greșeli și nu au reușit să elaboreze un document comun, s-au dus de fiecare dată cu documente diferite pentru aceeași procedură, a transferului.

Proiectul propus inițial, greșeli elementare

ANFP a făcut unele observații și propuneri în ceea ce privește nota de fundamentare aferentă proiectului de HG transmis de MS. Agenția a considerat necesară justificarea în cuprinsul Secțiunii a 2-a din nota de fundamentare a reducerii unui număr de 596 de posturi pentru instituțiile publice subordonate Ministerului Sportului, precum și precizarea dacă posturile care se reduc sunt ocupate sau vacante și efectele juridice ce ar putea interveni ca urmare a reorganizării asupra raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, în situația în care posturile care se reduc sunt ocupate.

Totodată, Agenția a menționat că nu a identificat în nota de fundamentare informații referitoare la toate problemele actualului cadru normativ, instituțional și organizatoric care au determinat o nouă reglementare. Prin urmare, ANFP a considerat necesară completarea Secțiunii a 2-a, pct. 1 din nota de fundamentare cu informații care să prezinte problemele de rezolvat decurgând din actualul mod de reglementare, organizare și funcționare a unor compartimente prevăzute în structura organizatorică în vigoare, potrivit celor sus-menționate.

De asemenea, Agenția a observat că reorganizarea instituției publice presupunea comasarea de atribuții și activități, concomitent cu realocarea de posturi și personal, fiind necesară completarea Secțiunii a 2-a, pct. 2 din nota de fundamentare cu informații care să fundamenteze rezolvarea completă sau parțială a problemelor identificate la pct. 1, cu motivarea corespunzătoare a măsurilor de reorganizare a instituției publice potrivit structurii organizatorice propusă în Anexa nr. 1 la proiectul de act normativ.

În același timp, Agenția a apreciat necesară reanalizarea informațiilor referitoare la coordonarea unor compartimente, având în vedere că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a preluat doar posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, potrivit art.3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021.

A doua propunere, altă respingere

Pentru a doua formă a proiectului de act normativ propus de MS, Agenția a apreciat necesară introducerea unor norme cu privire la înființarea și organizarea instituțiilor publice care funcționează în subordinea Ministerului Sportului.

A treia încercare, tot fără succes. I-au trimis să mai citească o dată

Prin adresa nr. 8/04.01.2022 Ministerul Sportului a transmis spre avizare o nouă formă a proiectului de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului. De această dată Agenția a recomandat respectarea prevederilor art. 408 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin precizarea numai a unui termen de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale în ceea ce privește încadrarea personalului Ministerului Sportului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică. De asemenea, a fost reiterată observația menționată anterior, raportat la prevederile art. 277 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunsul Agenției Națională a Funcționarilor Publici

Așadar acesta este motivul pentru care întârzie transferul personalului și patrimoniului de la MS la MFTES. Aceste bâlbâieli sunt cauzele care au dus la întârzierea salariilor și datorii către furnizorii de bunuri și servicii pentru subordonate. Atât incompetența celor care gestionează aceste domenii, cât și disensiunile și neînțelegerile dintre ei fac imposibile reorganizarea Ministerului Sportului și finalizarea înființării Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a subordonatelor acestora.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Transferul MS-MFTES