„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

HG de înființare și funcționare ministere. Încadrarea personalului în 30 de zile

Ministerul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

În ședința din data de 5 ianuarie 2022, Guvernul a aprobat Hotărârile de Guvern de organizare și funcționare pentru Ministerul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sportului, precum și pentru ministerul nou-înființat, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, urmare a modificării structurii Executivului, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României de acordare a încrederii Guvernului din data de 25 noiembrie 2021.

1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își schimbă denumirea în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și își redimensionează domeniile de activitate ca urmare a reorganizării (382 de posturi în aparatul central). Având în vedere implicarea directă a Ministerului Muncii în implementarea PNRR-ului, este necesară introducerea unor noi atribuții în domeniul fondurilor europene și crearea unei noi structuri în acest sens.

2. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (3 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi) preia părți de patrimoniu, activități, personal și posturi de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de la Ministerul Tineretului și Sportului. Potrivit hotărârii, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 3, sectorul 1, va avea 230 de posturi în aparatul central) are ca principală atribuție realizarea politicilor naționale, corelate cu cele europene și internaționale, în domeniul familiei, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței în familie și egalității de șanse. De asemenea, în subordinea MFTES vor funcționa Direcțiile județene de familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, în urma reorganizării acestor direcții. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “Tei” București se transferă în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

.
Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse preia de la Ministerul Tineretului şi Sportului numărul de posturi, precum şi personalul din cadrul Direcţiei politici pentru tineret, personalul cu atribuţii în domeniul tineretului din cadrul Direcţiei sportul pentru toţi şi programe pentru tineret, din cadrul structurii de implementare proiecte fonduri nerambursabile, precum şi din restul structurilor în care există personal care desfăşoară activităţi în domeniul tineretului.
.
Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc “Tei”, instituţii publice cu personalitate juridică care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc “Tei”, se transferă din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor instituţiilor, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
.
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
.
Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse:
 1. Direcţiile judeţene de familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti (686 de posturi)
 2. Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (85 de posturi)
 3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (51 de posturi)
 4. Case de cultură studenţeşti (220 de posturi)
 5. Complexul Cultural Sportiv Studenţesc “Tei” din Bucureşti (64 de posturi)

3. Ministerul Tineretului și Sportului își schimbă denumirea în Ministerul Sportului și va avea doi secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi. O prioritate pentru Ministerul Sportului o constituie crearea și implementarea de sisteme informatice integrate pentru managementul activității sportive, creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor publice pentru sport. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului este de 161, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor, iar numărul maxim de posturi pentru instituţiile publice subordonate ministerului este de 2.207. Instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Sportului:

 • Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti (42),
 • Cluburi sportive (48),
 • Complexurile sportive naţionale (10),
 • Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor,
 • Muzeul Sportului,
 • Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

Sindicatul Național Sport și Tineret: HG de înființare și funcționare ministere. Încadrarea personalului în 30 de zile