„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Noi facilități pentru practicanții sportului şi educaţiei fizice

Salariați și persoanele aflate în întreținerea lor

Prin Decretul nr.51/2023 a fost promulgată Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 476/12.09.2022 devine Legea nr.34/2023).

Această modificare a Codului fiscal reglementează regimul fiscal aplicabil contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

Începând din februarie 2023; maxim 400 de euro anual

“Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, precum şi contravaloarea abonamentelor oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană” reprezintă cheltuieli deductibile limitat, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit şi nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale.

   ? Adeziune online

Abonamentele vizate de aceste noi facilități pot fi și cele ale partenerilor SNST:  World Class și Clubul Sportiv Ciprian Sora.

.
Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Noi facilități pentru practicanții sportului şi educaţiei fizice