„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dialog social cu intervenția “Solidarității Sociale”

Ministerul Sportului a convocat Comisia de dialog social pentru data de joi, 19.01.2023, la sediul acestuia din București, sector 2, str. Vasile Conta nr.16, sala Hagi.

Decizia de a chema sindicatul la consultări a venit în urma demersurilor făcute de SNST la Ministerul Muncii. Am sesizat Direcția de Dialog social din cadrul MMSS arătând că nu se mai convoacă ședințe CDS-MS și sunt încălcate prevederile legale cu privire la consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social și le-am solicitat să intervină.

Legea 367/2022 privind dialogul social Art. 90:

Comisiile de dialog social au caracter consultativ şi activitatea lor vizează, în special, următoarele:

a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;

c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Ministerul Muncii a încercat să deblocheze situația și le-a transmis responsabililor cu dialogul social din strada Vasile Conta care sunt obligațiile legale în domeniu; a fost nevoie de mai multe intervenții pentru ca MS-ul să răspundă:

Membrii SNST care doresc să transmită subiecte pentru ordinea de zi sau vor să participe la ședința CDS MS în data de joi, 19.01.2023, pot transmite propuneri / înscrieri la: office@snst.ro sau 0784.116.973.

.
Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dialog social cu intervenția “Solidarității Sociale”