„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Beneficiază de noua deducere și salariații din Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Aveti copii? Verificați dacă angajatorul aplică noile reguli prevăzute de Codul Fiscal

Începând cu luna ianuarie 2023, salariații care au în întreținere copii cu vârsta pâna în 18 ani care sunt înscriși într-o instituție de învățământ beneficiază de 100 lei lunar deducere personală suplimentară pentru fiecare copil, indiferent de venitul obținut de aceștia (beneficiul este acordat doar unuia dintre părinți).

Înainte de a fi aplicat impozitul de 10% pe venitul din salariu, se scad următoarele deduceri care nu sunt supuse impozitării, astfel:

 1. deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
 2. cotizația sindicală;
 3. contribuțiile la fondurile de pensii facultative  și cele la scheme de pensii facultative;
 4. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
 5. deducere personală suplimentară de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la școală, grădiniță sau creșă, indiferent de nivelul veniturilor, conform prevederilor OUG nr. 116/2022 / aprobată prin Legea 370/2022.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi sau la felul în care vă este stabilit salariul de bază, trimiteți fluturașul de salariu la sindicatul din care faceți parte.

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2023 (majorate cu 10% față de luna decembrie 2022), deducerea pentru salariați, adică suma cu care se micșorează baza impozabilă la veniturile salariale va avea două componente:

 • deducerea personală de bază și
 • deducerea personală suplimentară.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 1. 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. 3;
 2. 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui* care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

   ? Adeziune online

În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere.
Pentru a beneficia de această deducere personală suplimentară, trebuie depuse următoarele documente la secretariatul unității, care le va transmite structurilor financiare, până la data de 03.02.2023:
 • documente care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ ( adeverință emisă de unitatea de învățământ sau copie după carnetul de elev vizat pe anul 2023);
 • declarația părintelui beneficiar de deducerea personală suplimentară din care să reiasă că este unicul beneficiar, respectiv că celălalt părinte  nu beneficiază de această deducere;
 • copie certificat naștere copil;
 • copie carte identitate contribuabil.

Model formular: Declarație contribuabil

Echipa SNST

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Beneficiază de noua deducere și salariații din Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică