„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legea nr.367/2022, noua lege a dialogului social

Reprezentativitate - negociere - CCM - grevă

În data de 22 decembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr.367/2022, noua lege a dialogului social care abrogă Legea nr.62/2011. Noua lege aduce mai multe modificări și noutăți în ceea ce privește reprezentativitatea, negocierile colective, conflictele de muncă și declanșarea/defășurarea grevelor. Mai jos, unele extrase ale schimbărilor dialogului social:

Reprezentativitatea la nivel de unitate se reduce de la 50% plus unu la 35%.

Modificarea / scăderea procentului de sindicalizare pentru obținerea reprezentativității avantajează Sindicatul Național Sport și Tineret. În perioada imediat următoare, organizația noastră va înregistra cereri în instanță pentru a deveni reprezentativă și la nivelul unităților în care numărul membrilor SNST reprezintă 35% din totalul salariaților. După rămânerea definitivă a hotărârilor, solicităm inițierea negocierilor colective și înregistrăm Contracte colective de muncă pentru lucrătorii acestor unități.

*SNST este reprezentativ:

 • la nivel de unități prin hotărâri ale instanțelor,
 • la nivel de sector de activitate prin afilierea la Federația PUBLISIND,
 • la nivel de grup de unități prin afilierea la Federația PUBLISIND.

Reprezentativitatea constatată anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produce efectele până la expirarea termenului pentru care a fost constatată prin hotărâre judecătorească.

Contractele colective de muncă în vigoare, încheiate în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

Instituția este obligată să invite sindicatul în consiliul de administrație.

Se introduce obligativitatea invitarii la sedintele consiliului de administratie a sindicatului reprezentativ sau a unui reprezentant ales de sindicate (in absenta sindicatului reprezentativ), in cazul discutarii unor probleme de interes profesional sau social.

Negocierea colectivă

 • Se introduce obligativitatea negocierii la nivel de unitate cu peste 10 salariați și la nivel de sector de activitate,
 • Se reintroduce Contractul Colectiv la nivel Național,
 • Se introduce posibilitatea inițierii negocierii de către oricare dintre partenerii sociali în situația în care nu există încheiat contract la nivelul respectiv.

Cine participă la negocieri:

 1. LA NIVEL DE UNITATE
 • organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative din unitate;
 • la solicitarea şi în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate şi afiliate, de către federaţia sindicală la care acestea sunt afiliate și care au în unitate un număr de membri care reprezintă cel puțin 35% dintre angajații/lucrătorii unității;
 • de către toate sindicatele nereprezentative legal constituite la nivel de unitate şi neafiliate la federații sindicale din sectorul de negociere colectivă;
 1. LA NIVEL DE GRUP DE UNITATI
 • Federatiile reprezentative in grup,
 • Sindicatele reprezentative in unitatile din grup,
 • Federatiile reprezentative in sector la cererea sindicatelor din grup.
 1. LA NIVEL DE SECTOR
 • Federatiile reprezentative in sectorul de activitate;
 • Confederatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national.

La nivel de sector vor fi notificate să participe și unitățile în care partea sindicală are reprezentare și care nu sunt reprezentate pe parte patronală.

 1. LA NIVEL NATIONAL
 • Confederatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national.

GREVA – organizare / declanșare / legalitate

 1. Se poate organiza greva pe durata contractului pentru nerespectarea colectiva a unor drepturi din CCM, cu conditia sa se fi inceput un litigiu in instanta asupra acestora iar instanta sa nu se fi pronuntat in max 45 de zile. Conflict colectiv de muncă înseamnă pentru:
  • 10 salariati la unitatile intre 20-100 de salariati;
  • 10% salariati la unitatile intre 100-300 de salariati;
  • 30 salariati la unitatile peste 300 de salariati.
 2. Se poate face greva pe durata contractului in cazul contractului multianual, pentru clauzele ce s-a convenit a fi renegociate anual,
 3. Se poate face greva pe durata contractului in cazul negocierii la un alt nivel de negociere (ex: se poate face greva sectoriala inclusiv in unitatile in care existe inregistrate contracte la nivel de unitate),
 4. Se poate organiza greva impotriva politicii sociale si economice a Guvernului daca efectele politicii au condus la diminuari ale unor drepturi recunoscute prin contractele/acordurile colective, pe baza unei proceduri speciale reglementate in lege,
 5. Se poate organiza greva de solidaritate, organizata de sindicat afiliat aceleiasi federatii, cu lista cu semnaturi – cel putin 35% din angajatii din unitatea unde se organizeaza greva de solidaritate, cu anuntul prealabil catre angajator cu 48 de ore inainte si dureaza doar 1 zi.
 6. Greva se declansaza de organizatia sindicala indreptatita sa participe la negociere, dupa finalizarea concilierii, care este obligatorie pentru toate grevele, mai putin greva de solidaritate,
 7. Greva se declansaza cu hotararea organizatiei sindicale reprezentative, sau, in cazul organizatiilor nereprezentative, cu acordul a 1/4 din salariatii unitatii.
 8. Se introduce impartirea grevelor in NELEGALA si NECONFORMA:
 • Greva nelegala – daca este declarata pentru alte motive decat cele prevazute de lege
 • Greva neconforma (lipsa conformarii in termen duce la negalitate) – poate fi conformata astfel:
  1. Din oficiu de catre organizator,
  2. In termen de 24 de ore de la sesizarea neconformitatii prin adresa transmisa catre organizatia sindicala de catre angajator,
  3. In cazul in care nu au fost primele doua ipoteze in fata instantei de judecata intr-un eventual proces
Legea-367-2022-privind-dialogul-social

  ? Adeziune online

 Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Legea nr.367/2022, noua lege a dialogului social