„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dosar în Instanță pentru respectarea obligațiilor legale

MFTES obligat să plătească cheltuieli de judecată

Curtea de Apel București / Dosar nr.14577/3/2022 / SNST vs MFTES: Obligă pârâtul la furnizarea informaţiilor de interes public solicitate prin cererea nr. 155/SNST/04.04.2022. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 2023 de lei, cheltuieli de judecată, în fond. Obligă intimatul să plătească recurentului suma de 2023 de lei, cheltuieli de judecată, în recurs. Definitivă. Pronunţată azi 03.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.

Probabil cineva a uitat cererea sindicatului prin sertare, a crezut că renunțăm și nu a mai trimis niciun răspuns. Este interesant că nici după ce ne-am adresat Instanței de judecată nu a venit documentul solicitat. Acum cerem conducerii MFTES să identifice persoana care nu și-a făcut datoria și, în urma cercetării desciplinare, să suporte consecințele. Corect ar fi să primească o decizie de imputare a cheltuielilor de judecată, numai așa vom opri risipa din banii publici și procedurile vor urma cursul firesc, fără blocaje și tergivesări inutile.

.
SNST urmărește etapele parcurse de proiectele actelor normative cu privire la funcţiile publice și funcționarii publici care fac obiectul transferului de personal de la Ministerul Sportului la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și avizarea acestei proceduri de către instituțiile competente. predarea – primirea personalului să se facă în același timp, altfel există riscul ca angajații compartimentelor ce se impun a fi desființate să nu își poată lua salariile / să nu fie preluați o perioadă nedeterminată de timp, până la emiterea Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind repartizarea numărului de posturi pentru fiecare DJFT/DFTMB și până la apariția statelor de funcții și aprobării structurii organizatorice ale direcțiilor. Desființarea compartimentelor de Tineret trebuie să aibă loc numai după încadrarea personalului în noua structură organizatorică.
Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dosar în Instanță pentru respectarea obligațiilor legale