„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a demarat un nou proiect în favoarea membrilor organizației

formare / comunicare / digitalizare / perfecționare

Începând cu data de 1 martie 2024 Sindicatul Național Sport și Tineret a demarat un nou Proiect în beneficiul membrilor organizației: “Modernizarea și consolidarea parteneriatului social SNST-ANS printr-un pachet integrat de intervenții specifice” și a fost semnat Contractul cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Program: „Programul Educație și Ocupare“(PEO) 2021-2027

Prioritate: „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“

Obiectiv specific: „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“

Apel proiecte: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare.

În urma apelului lansat de SNST în vara anului 2023 un grup de lideri și membri de sindicat  au participat la un studiu de grup (un sondaj anonimizat) în urma căruia s-a elaborat o analiză de nevoi extinsă în vederea fundamentării măsurilor propuse pentru îmbunătățirea serviciilor oferite membrilor, perfecționarea negocierilor și a dialogului social cu angajatorii și factorii decidenți. În grupul țintă s-au înscris colegi din Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică, salariați cu funcții de execuție sau de conducere, membri ai organizației sau susținători ai acesteia.

Pe baza analizei de nevoi au fost stabilite obiectivele, strategia și modul de acțiune pentru implementarea măsurilor privind comunicarea în interiorul organizației, participarea membrilor la programele organizate, accesarea beneficiilor și parteneriatelor, digitalizarea și îmbunătățirea capacității organizației.

   ???? SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

SNST recomandă membrilor să urmărească informările și anunțurile care vor fi lansate prin canalele de comunicare ale organizației în perioada următoare. Vor urma mai multe serii de evenimente, cursuri de pregătire, workshop-uri și întâlniri zonale ale membrilor. Vor fi o elaborate unele studii cu privire la evoluții și prognoze raportate la dinamica profesiei în raport cu piața muncii/condițiile de muncă/nivelul de salarizare/promovare și evoluţia în carieră a salariaților. Din grupul țintă vor face parte membri care doresc să beneficieze de servicii de mentorat și consiliere/orientare/informare/formare.

  ? Facebook SNST

  ? Grup discuții / informări

  ?  Grup de WhatsApp

Dacă doriți să primiți informări cu privire workshopuri/cursuri sau să participați la activitățile și sesiunile ce vor avea loc în cadrul proiectului SNST, trebuie doar să trimiteți mesajul “Sunt interesat de activitățile derulate prin Proiectul SNST, vreau să fac parte din grupul țintă” și să ne lasați datele dvs: nume, telefon/e-mail și grupa sindicală din care faceți parte prin e-mail: snst.contact@yahoo.com sau WhatsApp: 0784.116.973.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

 

   ? Synevo partener SNST/PUBLISIND

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a demarat un nou proiect în favoarea membrilor organizației