„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Proiect SNST

Program:                        Educație și Ocupare

Cod SMIS:                       306166

INSTITUȚIA:                 AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare

Cod apel:                         PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4

Titlu Proiect:                 Modernizarea și consolidarea parteneriatului social SNST-ANS printr-un pachet integrat de

intervenții specific

Titlu Apel:                       Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Componente proiect:

Obiectiv de politică:    O Europă mai socială

Prioritate: P1.                Modernizarea instituțiilor pieței muncii

Obiectiv specific:          ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și

să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine

corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii

Fond:                                Fondul Social European+

Operațiune:                    Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu

participarea societății civile

Parteneri în proiect:  

  • SINDICATUL NATIONAL SPORT SI TINERET
  • AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

                                                                                           

Sindicatul Național Sport și Tineret: Proiect SNST