„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS caută Secretar general, pe internet!

Înalt funcționar public la mica publicitate?

Ministerul Tineretului și Sportului vine cu încă o premieră, de data asta pentru piața muncii: a apelat la un site de recrutare pentru a anunța că este în căutarea unui Secretar general pentru minister.

Sub pretextul unei totale transparențe anunțul de angajare conține printre altele și misiunea jobului: “Subordonat direct Ministrului, Secretarul General asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului, precum și cu celelalte autorități și organe ale administrației publice. Conduce întregul aparat administrativ al Ministerului Tineretului și Sportului, cu statut de Înalt Funcționar Public.”

În ierarhia unui minister, imediat după ministru și secretarii de stat este secretarul general (înalt funcționar public). După cum le spune și numele, înalții funcționari sunt funcționarii de la cel mai ridicat nivel de conducere și, prin urmare, cu cele mai multe responsabilități. Ei joacă un rol „integrator” la nivelul strategic al fiecărei instituții, asigurând sinergiile între procese, resurse și funcții, pentru atingerea obiectivelor de politici publice.

În anunțul de recrutare dat de MTS sunt și condițiile specifice pentru ocuparea postului:

  • Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • Să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, organizate de Institutul Național de Administrație ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar.
  • Vechimea în specialitate necesară: să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de organizare și coordonare; capacitate de luare a deciziilor; abilități de gestionarea resurselor umane și de comunicare.

Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

Înalții funcționari publici trebuie să dea dovadă de gândire strategică și planificare și organizare strategică în articularea viziunii de dezvoltare a instituției, de capacitate de comunicare strategică cu toți factorii interesați și de responsabilitate civică față de cetățeni. Așadar, înalții funcționari publici ocupă poziții fundamentale ale instituțiilor și tocmai de aceea un cadru riguros de competențe trebuie aplicat oricărei persoane care aspiră la un asemenea post.

Pe această cale, promovăm și noi anunțul, poate va ajunge la persoane interesate, oameni ce pot avea cunoștințe în domeniul managementului sectorului public, relația cu autoritățile centrale și locale, cunoștințe juridice în domeniul de activitate, cunoștințe economice generale la nivelul managementului unei companii comerciale sau a unei instituții. Până la data articolului nostru, pe site-ul de recrutare nu erau detalii privind termenul până la care se primesc dosarele, nici alte amănunte cu privire data concursului/examenului și nu se face referire la faptul că SG-ul este numit prin concurs sau examen.

Codul administrativ | ARTICOLUL 61

(1) Secretarul general al ministerului și secretarii generali adjuncți sunt înalți funcționari publici, numiți prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Aceștia asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului, precum și cu celelalte autorități și organe ale administrației publice.

Articolul 394 Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici

(1) Înalții funcționari publici realizează managementul de nivel superior în autoritățile și instituțiile publice.

(2) Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, cu excepția celor din categoria înalților funcționari publici parlamentari, se face prin: a) concursul organizat în condițiile prevăzute la art. 467; b) concursul de promovare organizat în condițiile prevăzute la art. 483; c) mobilitate, în condițiile prevăzute la art. 503; d) exercitare cu caracter temporar, în condițiile prevăzute la art. 509; e) redistribuire din corpul de rezervă al funcționarilor publici.

(3) Decizia privind alegerea uneia dintre modalitățile de ocupare a funcției publice din categoria înalților funcționari publici prevăzute la alin. (2) aparține persoanei care are competența de numire în funcția publică, la propunerea conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică vacantă.

(4) Pentru a ocupa, în condițiile alin. (2) lit. a) și b), o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) condițiile prevăzute la art. 465; b) să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; c) să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; d) să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, organizate de Institutul Național de Administrație ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; e) să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; f) să promoveze concursul organizat în condițiile prevăzute la art. 467 sau art. 483.

Toți cei interesați să aplice pentru funcția de Secretar general la MTS pot să acceseze următorul link: Secretar General (înalt funcționar public) Ministerul Tineretului și Sportului

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

Adeziune SNST

*Susține organizația care te susține!

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS caută Secretar general, pe internet!