„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS a suspendat dialogul social

Fără reguli, fără consultări

Ministerul Tineretului și Sportului adoptă o atitudinea arogantă, ignoră regulile dialogului social, continuă să persiste în greşeală şi să considere că dialogul ministerului cu sindicatul reprezintă o pierdere de vreme. Prin felul în care (nu) sunt tratate problemele salariaților și ale domeniului de activitate nu se respectă legile, dar nici principiile invocate de actualii guvernanți, totul se întămplă numai la nivel declarativ:  “parteneriat deschis, cu respectarea principiilor transparenței, participării și colaborării angajaților”…

În realitate lucrurile stau altfel, MTS a anulat orice consultare cu partenerii sociali, nu se cere punctul de vedere al specialiștilor, este ignorată expertiza directorilor din unitățile subordonate și nu se sfătuiește nimeni cu cei din conducerile federațiilor sportive naționale. Așa se explică apariția unor norme și ordine care mai mult încurcă decât ajută, creează confuzie în loc să sprijine.

MTS este ministerul care, contrar legislației în vigoare (Art.120 – 125 din Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului social și Art.213 din Codul Muncii), a anulat dialogul cu partenerii sociali, a blocat consultările și decide pe baza părerilor unor oameni fără experiență, persoane aduse pe criterii politice, amatori din afara domeniilor noastre de activitate.

Conform prevederilor Art. 124 (6) din din Legea nr.62/2011: “Raportarea activității comisiilor de dialog social din ministere se face lunar către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se transmite spre informare partenerilor sociali, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.”  MTS este ministerul care, pe site-ul Min.Muncii, la pagina de raportări ale activității sale privind Comisia de dialog social nu raportează nimic pentru că nu are această activitate. Raportările MTS: Ministerul Tineretului și Sportului / Comisie de dialog social 2020 – click; alte ministere: Ministerul Transporturilor, M.A.I., Ministerul Sănătății, MFP, Ministerul Muncii, MEN.

SNST a solicitat ministerului, prin adresa nr. 418 / 15.07.2020, convocarea imediată a Comisiei de dialog social de la nivelul MTS și a fost sesizat SGG cu privire la neîndeplinirea obligațiilor legale de către Ministerul Tineretului și Sportului în ceea ce privește organizarea CDS. De asemenea, având în vedere necesitatea găsirii unor soluții pentru toate celelalte situații semnalate din teritoriu, sindicatul a solicitat ministerului convocarea de îndată a „Grupului de lucru permanent la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pentru realizarea activității de comunicare, analiză și colaborare cu Sindicatul Național Sport și Tineret”, grup constituit în baza OMTS nr.541 / 20.07.2018.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS a suspendat dialogul social

Un răspuns

  1. Nu ma mai mira nimic. Eu, ingrijorat de situatia actuala a sportului pe care l-am slujit aproape 60 de ani, kaiac-canoe, am trimis doua sesizari conducerii MTS, prima in noiembrie 2018, cealalta in martie 2019 dar nici pana in ziua de astazi nu am primit nici un raspuns, chiar daca legea ii obliga, ca in termen de 30 de zile, sa raspunda oricarei solicitari sau sesizari.