„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legea nr.206/2020, o îndreptare pentru salariații din Sport și Tineret

SNST a obținut sprijinul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților

La scurt timp după intrarea în vigoare a Legii nr.156/2020, SNST a reușit să convingă Parlamentul că este necesar un nou act legislativ pentru a înlătura inechitățile create. Dacă prin Legea nr.156/2020 am obținut o majorare salarială pentru personalul unităţilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, federaţiile sportive naționale și din aparatul central MTS, am arătat că era nevoie ca această creștere să se aplice tuturor salariaților din Sport și Tineret. (Audiență la Comisia de muncă din Camera Deputaților)

Sindicatul Național Sport și Tineret a obținut sprijinul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților prin deputații Adrian Solomon – președinte și Silviu Vexler – vicepreședinte, care au înțeles situația creată și au susținut un nou amendament la Legea cadru a salarizării. Astfel, Legea nr.206/2020, la Art.II (1), a prevăzut:

…”salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul instituțiilor și unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.”

Așadar, de această dată, am obținut o majorare salarială pentru personalul din toate subordonatele MTS care au fost omise din legea anterioară: Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Complexurile sportive naţionale, Casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studenţesc ”Tei”, Muzeul Sportului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor și Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.

Legea nr.206/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată de Camera Deputaților în data de 25 august 2020 (rezultat vot pentru=184, contra=90, abtineri=5) și a intrat în vigoare la data de 21 septembrie 2020.

Citește și articolul: A intrat în vigoare în urmă cu un an. Legea nr.156/2020, o reușită a SNST

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Legea nr.206/2020, o îndreptare pentru salariații din Sport și Tineret