„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

PL-x 233/2020 a devenit Legea nr.156/2020

Decretul nr. 418/2020

Președintele României a semnat vineri, 24 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  Trimis în data de 06.07.2020 la promulgare, prin Decretul nr. 418/2020, PL-x 233/29.04.2020 a devenit Legea nr.156/2020, va fi publicată în Monitorul oficial și se va aplica începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare.

Art. II. –Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.

Având în vedere că sintagma “unități sportive” nu are nicio definire în cuprinsul actului normativ și nici indicarea / trimiterea către alt act normativ care reglementează această noțiune, în lipsa clarificării acestei noțiuni, unități sportive pot fi considerate atât structurile administrației pentru sport aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, adică Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, respectiv DSTMB, cât și Cluburile Sportive Municipale și Complexurile Sportive Naționale.

Textul de lege trebuie să se raporteze la cele trei reguli de interpretare logică:

  1. unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă, în sensul că unei formulări generale a textului legal trebuie să-i corespundă o aplicare generală a acestuia, fără a face apel la distincţii pe care legea nu le prevede,
  2. legea trebuie interpretată în sensul aplicării şi nu în sensul neaplicării acesteia,
  3. argumentul de analogie – unde există acelaşi raţiuni, trebuie aplicată aceeaşi lege/soluţie.

SNST a solicitat Comisiei pentru muncă din Camera Deputaților (adresele nr.401 – 404 / SNST / 01.07.2020) sprijin pentru înlăturarea unor situații inechitabile care pot apărea în urma interpretării unor termeni din textul amendamentului, am primit promisiunea că va fi susținută cererea noastră. Imediat după ce documentul a fost trimis la Președinte pentru promulgare, am solicitat (adresa nr. 408 / SNST / 07.07.2020) revizuirea / reexmaniarea textului de lege – nu s-a primit răspuns. În paralel (adresa nr. 416 / SNST / 14.07.2020),  am solicitat intervenția MTS – s-a promis susținere. În petițiile trimise am arătat:

Motivarea initiatorului: “identificarea de categorii de personal la care nivelul salarizarii este foarte mic si  pentru a recupera din diferenta foarte mare a salariului aflat in plata fata de nivelul cuvenit pentru anul 2022”, cat si intentia legiuitorului nu au fost de a exclude de la aceasta majorare anumite categorii de personal, ci, s-a avut in vedere o majorare procentuala a nivelului de salarizare aflat in plata pentru tot personalul.

O alta observatie asupra proiectului legislativ PL-x 233/2020 este aceea ca in cadrul solutiilor legislative preconizate trebuie sa se realizeze o configurare explicita a conceptelor si notiunilor folosite in noua reglementare, care au un alt inteles decat cel comun, pentru a se asigura astfel intelegerea lor corecta și a se evita interpretarile gresite, conform art. 25 din Legea nr.24/2000. Ori, sintagma “unitati sportive” necesita fie o definire in cuprinsul prezentului act normativ, fie indicarea trimiterii catre alt act normativ care reglementeaza aceasta notiune. Precizam ca in lipsa clarificarii acestei notiuni, norma apare ca fiind lipsita de claritate si previzibilitate, contrar art. 1 alin. (5) din Constituție.

De asemenea, prin Decizia nr. 494/2012, instanta de contencios constitutional a statuat ca ,,in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a retinut in repetate randuri ca orice act normativ trebuie să indeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sa fie suficient de precis si clar pentru a putea fi aplicat.

Analizand expunerea de motive ce insoteste propunerea legislativa, observam ca este subliniata existenta unor discriminari salariale repetate in randul personalului care activeaza in Sport si Tineret si ca modificarea legislatiei in vigoare este necesara pentru ca tot personalul sa beneficieze de drepturi salariale aflate la un nivel apropiat de cel al functiilor similare din Administratia publica, deoarece nivelul salarizarii este foarte mic si se impune recuperarea din diferenta foarte mare dintre salariul cuvenit pentru anul 2022 si cel aflat actualmente in plata, precum si inlaturarea inechitatilor salariale intre institutiile de acelasi rang si care au functii identice in organigrama.

Prin continutul sau, proiectul legislativ nu este corelat cu ansamblul reglementarilor in vigoare, nu instituie reguli care sa ajute la o stabilitate si eficienta legislativa, conform procedurilor constitutionale si legale. Un alt aspect important este faptul ca a fost modificat in integrum fata de forma initiala, adoptata de Senat si nu prevede elaborarea unor norme metodologice de aplicare, determinând confuzie legislativa, in sensul ca nu se poate stabili clar in ce masură unitatile din subordinea MTS sunt unitati sportive, aceasta sintagma nu mai este uzitată in limbajul normativ.

O alta ambiguitate din proiectul legislativ este faptul ca sintagma “nivelul prevazut de lege pentru anul 2021” nu exista, in Legea 153/2017 nefiind prevazuta o astfel de grila pentru anul 2021, ci pentru anul 2022. Conform art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4), incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018.

Procesul legislativ poate fi găsit aici: PL-x 233/2020

Sindicatul Național Sport și Tineret a solicitat întrunirea Comisiei de dialog social MTS pentru elaborarea unui Regulament / Norme de punere în aplicare a prevederilor Legii 156/2020, astfel încât majorarea salarială să se aplice pentru toți salariații.

 

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: PL-x 233/2020 a devenit Legea nr.156/2020

Share on facebook
Distribuie