„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Așteptăm promulgarea proiectelor legislative adoptate astăzi de Camera Deputaților

În amendamentele admise se regăsesc și salariații Ministerului Sportului și subordonatelor

Majorarea cu 15% a salariilor de bază pentru complexitatea muncii se va acorda și funcționarilor publici și personalului contractual din Ministerul Sportului și din instituțiile aflate în subordinea acestuia.
Camera Deputatilor a adoptat astăzi 31 mai 2022
PL-x nr. 21/2022
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Art.II. – La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modifcările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(41) și (42), cu următorul cuprins:
„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară şi indemnizaţiile lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.
(42) Începând cu data de 1 iulie 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iunie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna iunie 2022.”
Art.III. – Anexa nr. VIII la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La capitolul I litera A punctul I, după punctul 43 de la Notă seintroduce un nou punct, punctul 44, cu următorul cuprins: ”44. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului şi Ministerului Sportului.”
2. La capitolul II litera A punctul I, după punctul 6 de la Notă se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
”7. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului şi Ministerului Sportului.”
PL-x nr. 60/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Așteptăm promulgarea proiectelor legislative adoptate astăzi de Camera Deputaților

Un răspuns

  1. Iar a rămas Ministerul Familiei, Tineretului, etc de căruţă ? O mare dezamăgire pentru mine acest minister, aceasta d-na ministru. Nu se mai ocupă nimeni de tineri, se pare că nici d-voastră nu le mai aparati interesele. Zeci de mii de tineri îşi depun CV prin toate colţurile lumii, în câţiva ani vom avea o ţară depopulată .