„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

188 de posturi suplimentare

Ministerul solicită - Guvernul amână

Guvernul amână de două luni să aprobe propunerea de modificare a HG nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului.

În prezent potrivit prevederilor art.13 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului, numărul maxim de posturi pentru instituțiile publice subordonate ministerului este de 2.207. Dintre acestea, 1.804 posturi sunt repartizate cluburilor sportive, complexelor sportive naționale, Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Muzeului Sportului și Institutului Național de Cercetare pentru Sport, instituții care funcționează în subordinea ministerului, conform anexei nr.2 la actul normativ menționat mai sus. Diferența de 403 posturi este repartizată direcțiilor județene de sport, respectiv Direcției pentru Sport a Municipiului București.

La un număr total de 403 posturi, organigramele sunt subdimensionate!

Hotărârea de Guvern nr. 198/2022 privind organizarea şi funcționarea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, prevede un număr maxim de posturi pentru direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București de 664 posturi.

Pentru reorganizarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, se impune suplimentarea posturilor, în vederea realizării unor structuri funcționale (direcții de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București), astfel:

  • pentru stabilirea funcțiilor publice de consilier achiziții publice, conform art. 610 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • necesitatea posturilor pentru organizarea unui compartiment distinct de relații cu publicul, în baza dispozițiilor art.6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  • necesitatea posturilor cu atribuții de control financiar preventiv;
  • lipsa acută de personal contractual, care să asigure administrarea, funcționarea și întreținerea bazelor sportive.

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, lansat de Ministerul Sportului în luna iunie, se propune suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instituțiile publice subordonate Ministerului Sportului cu 188, prin modificarea, în mod corespunzător a articolului nr.13 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului.

Având în vedere prevederile HG 198/10 februarie 2022, art.8: “Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,” SNST a sesizat Secretariatul general al Guvernului în luna mai cu privire la expirarea termenului prevăzut solicitând emiterea unei noi Hotărâri de Guvern, dar și suplimentarea numărului de posturi.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: 188 de posturi suplimentare