„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sport, Familie și Tineret – organizarea şi funcţionarea direcțiilor

Hotărâri ale Guvernului

În şedinţa de Guvern de astăzi, 10 februarie 2022, au fost aprobate actele normative cu privire la organizarea și funcționarea unor unități din subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, respectiv  Ministerului Sportului:

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcției pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv.
De asemenea, acestea preiau activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport de la Direcțiile județene pentru tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și tineret a Municipiului București, care își schimbă denumirea, ca urmare a divizării parțiale.
Actul normativ prevede, totodată, noile atribuții prin care se asigură implementarea la nivel județean și la nivelul municipiului București a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, demografice și în domeniul tineretului.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului Bucureşti
Actul normativ aprobat reglementează organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul stat, ca urmare a reorganizării prin divizare parțială, cu păstrarea activității, programelor, personalului și patrimoniului din domeniul sportului.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sport, Familie și Tineret – organizarea şi funcţionarea direcțiilor