„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Totul pentru “unii”, nimic pentru restul ?!

Sindicatul National Sport si Tineret a transmis catre Ministerul Tineretului si Sportului, prin adresa nr. 1347/09.07.2018, o notificare  cu referire la: egalizarea salariilor conform Deciziei CCR nr. 794/2016 si O.U.G. nr. 57/2015. Raspunsul MTS a fost primit prin posta: 

Solicitam MTS sa emita noi decizii de stabilire a salariului de baza incepand cu luna iulie 2018, pentru toti si fiecare dintre salariatii/functionarii care au raporturi de munca/de serviciu in subordonatele sale, prin raportare la cele aratate in notificare, inclusiv, dar fara a se limita, la prevederile Deciziei CCR nr. 794/2016.

In acest sens, am cerut sa constate aplicabilitatea acestor dispozitii legale in cazul personalului si sa emita noi decizii de stabilire a salariului de baza  pentru functiile mentionate, astfel incat sa se inlature discriminarile salariale ce vin in contradictie cu spiritul instituirii Legii 153/2017, scopul declarat al legii salarizarii  fiind tocmai eliminarea discrepantelor salariale din sistemul bugetar.

– art. 39 alin. 1 din Legea 153/2017, care stabileste ca „pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul institutiei/autoritatii publice in care acesta este numit/incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata”,  coroborat cu alin. 4, potrivit caruia „in aplicarea prevederilor alin. (1), in cazul institutiilor sau autoritatilor publice aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite, avand acelasi scop, indeplinind aceleasi functii si atributii, aflate la acelasi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de baza/indemnizatiei de incadrare se va stabili la nivelul maxim aflat in plata din cadrul tuturor acestor institutii sau autoritati publice subordonate.”;

In cazul in care nu va da curs prezentei notificari in termenul solicitat, am anuntat faptul ca ne vom adresa instantelor de judecata pentru stabilirea si recuperarea drepturilor care se cuvin salariatilor aflati in subordinea MTS; vor urma alte zeci de dosare in instanta.

Echipa SNST

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Totul pentru “unii”, nimic pentru restul ?!