„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Soluții pentru problemele salariaților din federațiile sportive

Informare:

În data de luni 21 mai a.c. , la MTS, a avut loc întâlnirea minister – sindicat – federaţii sportive naţionale, cu tema: “soluții la problemele salariaților din federațiile sportive”.

Au participat:

  • MTS – ministru / secretar general / consilier ministru,
  • BNS – preşedinte / preşedinte organizaţia de tineret,
  • SNST – preşedinte / cabinet de avocatură
  • FSN –  liderul federaţiilor sportive naţionale / reprezentanţi FR Lupte, FR Schi-biatlon, FR Gimnastică şi FR Sportul pentru toţi.

Au fost discutate unele propuneri pentru rezolvarea situaţiilor inechitabile din salarizarea angajaţilor din cadrul federaţiilor şi au fost prezentate problemele cu care se confruntă în activitate. Grupul de lucru care va fi înfiinţat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului va lucra pentru a găsi soluţii la cele menţionate de reprezentanţii federaţiilor.

Liderul federaţiilor sportive naţionale – Sandu Pop, a solicitat sprijin din partea conducerii MTS pentru a se acorda angajaţilor din federaţiile sportive naţionale:

  • o majorare a salariilor de 20% ( aşa cum inechitabil a fost acordată începând cu 01.01.2017 numai pentru salariaţii din unităţile subordonate ministerului, angajaţii care muncesc în federaţii fiind uitaţi la 1.100 de lei net ),
  • acordarea voucherelor de vacanţă,
  • plata pentru munca din zilele de sâmbătă şi duminică, care nu poate fi recompensată cu timp liber corespunzător din cauza lipsei de personal,
  • reglementarea premierilor pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive pentru personalul federaţiilor.

Pe parcursul şedinţei s-a arătat că sunt situaţii unde salariile au scăzut începând cu 1 ianuarie 2018, după intrarea în vigoare a legii salarizării; au fost făcute propuneri de modificare a cadrului / modului de finanţare a federaţiilor şi s-a făcut referire la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în care se regăsesc şi cei care muncesc în FSN-uri:

Legea 153/2017 – ANEXA nr.VIII – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE “ADMINISTRAŢIE”

CAPITOLUL II   SUBCAPITOLUL 4

D. UNITĂŢI SPORTIVE

  1. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
Anul 2022
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **) , expert sportiv

gradul IA

 

4345

 

1,74

gradul I42161,69
gradul II40871,63
gradul III37501,50
gradul IV35501,42
2Instructor sportiv

gradul I

 

3900

 

1,56

gradul II36101,44
debutant35501,42
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3Instructor sportiv, referent

I

 

3900

 

1,56

II37501,50
III36101,44
debutant35501,42

____________
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului

 

  1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
Anul 2022
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1Expert sportiv

gradul I A

 

4302

 

1,72

gradul I41731,67
gradul II39001,56
2Referent sportiv

gradul III

 

3750

 

1,50

gradul IV36101,44
debutant35501,42
3Antrenor

categoria I ***)

 

4302

 

1,72

categoria II41731,67
categoria III40871,63
categoria IV39001,56
categoria V37501,50
debutant35501,42

________
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
***) Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta secţiune.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

În cadrul întâlnirii a fost adus în discuţie Programul PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020, care menţionează problemele din Sport:

……“federațiile sportive naționale au dificultăți din ce în ce mai mari să-și completeze loturile naționale cu sportivi bine pregătiți.  Numărul  antrenorilor  și  al  profesorilor antrenori din România, care sunt implicați în marea performanță sportivă este în continuă scădere. Marea majoritate au emigrat, pentru condiții mai bune de muncă și pentru recunoașterea socială a muncii lor, în raport  cu  activitatea  depusă. Cei mai mulți sportivi  de performanță și de mare performanță, la categoria tineret și seniori, abandonează performanța sportivă, cu mult înainte de a ajunge  la  capacitatea  lor maximă, din cauza lipsei unui sistem de integrare în societate bazat pe norme, reguli și predictibilitate.

Perioada lungă (7 ani), în care s-a suspendat dreptul la premiere și alte recompense, pentru rezultatele deosebite, ale sportivilor și antrenorilor, a dus și mai mult la accelerarea procesului de plecare din sistem, în special al tinerilor care practicau sportul de performanță.”

sursa: Programul de guvernare 2018-2020, Capitolul Tineret şi Sport, pagina 259.

documentul poate fi descărcat de aici: document-2018-01-26-program-guvernare-2018-2020-guv-dancila

În sensul celor arătate mai sus a fost solicitat sprijinul ministrului pentru a interveni urgent în favoarea angajaţilor din federaţiile sportive. Aceştia au fost uitaţi de Guvern care,  promitea în Programul de guvernare 2016, la Capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiţiei Sociale,  pct 3. Salarii decente și motivante: „Creșterea medie a salariului pentru bugetari cu 20% în 2017”,  ori salariile celor care muncesc în federaţii nu au crescut cu nici un procent! Ar fi rămas la salariul minim şi cei din unităţile subordonate MTS, dacă nu ar fi rupt rândul făcând pasul în faţa (MTS-ului).

După întrevedere discuţiile au continuat între reprezentanţii FSN – SNST – BNS, pentru a decide modul în care ne vom organiza în continuare. S-a stabilit ca până la data întrunirii grupului de lucru care va lucra cu sprijinul unui specialist din cadrul Ministerului Muncii, sindicatul va organiza întâlniri cu reprezentanții grupelor de la nivelul federațiilor sportive, pentru a pregăti împreună temele şedinţelor ce vor urma. Aşteptăm propunerile dvs. pentru subiectele dezbătute și înscrierile de participare, acestea pot fi trimise pe adresa de e-mail a organizației.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Soluții pentru problemele salariaților din federațiile sportive