„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Negociere SNST / CSN Nicolae Navasart

Contract colectiv de muncă la nivel de unitate

Astăzi, 09 octombrie 2020, a avut loc prima ședință de negociere a Contractului colectiv de muncă la nivelul Complexului Sportiv Național “Nicolae Navasart” Snagov. Componența echipelor de negociere a fost următoarea:

Din partea angajatorului:

  • Cristina Manicea – director CSN,
  • Costache Dumitru – director adj. CSN,
  • Popescu Adrian – director adj. CSN.

Din partea sindicatului:

Persoanele mandatate să semneze contractual colectiv de muncă sunt reprezentanții legali ai părților, Cristina Manicea – director CSN “Nicolae Navasart” și Andy Nagy – președintele SNST. S-a stabilit: durata maximă a negocierilor să nu depășească 30 de zile, iar locul reuniunilor să fie la sediul CSN.

Părțile participante la negocieri au făcut dovada reprezentativității ( pentru director, ordinul / decizia de numire și pentru sindicat,  hotărârea instanței privind reprezentativitatea sindicatului la nivelul unității). Angajatorul a pus la dispoziția delegaților sindicali informații ce cuprind date referitoare la: situaţia economico-financiară la zi și situația ocupării forței de muncă. Sindicatul a pus la dispoziția conducerii unității drafturile propuse și au fost discutate o parte dintre clauzele avute în vedere.

Data la care s-a desfășurat prima ședință de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanșate. Părțile de comun acord au procedat la initierea negocierilor Contractului colectiv de muncă, sens în care a fost stabilită data de 21.10.2020 ca fiind data următoarei ședințe de negociere.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Negociere SNST / CSN Nicolae Navasart