„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a obținut reprezentativitatea la Sport Club Municipal Bacău

Urmează negocierea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Judecătoria sectorului 3 București a constatat că Sindicatul Național Sport și Tineret este reprezentativ la nivel de unitate – Sport Club Municipal Bacău: dosar nr. 25457/301/2023. După ce Hotărârea Instanței va deveni definitivă, sindicatul va demara negocierile colective la nivelul acestei unități.

 

Începând din anul 2011 în cadrul Sport Club Muncipal Bacău activează 14 secţii:

atletism (înfiinţată în 1950) -antrenor coordonator Hagimă Maria;

box (înfiinţată în 1955) – antrenor coordonator Relu Auraș;

gimnastica (înfiinţată în 1963) – antrenor coordonator Cornel Agop;

haltere (infiintata in 2001) – antrenor coordonator Ion Călin;

lupte greco – romane (infiintata in 1965) – antrenor coordonator Cătălin Matache;

lupte libere (infiintata in 1999) – antrenor coordonator Victor Donciu;

înot (infiintata in 1987) – antrenor coordonator Iulian Matei;

sarituri în apă (infiintata in 1987) – antrenor coordonator Mihaela Neagu;

tenis (înfiinţată în 1984) – antrenor coordonator Mihai Ciuntea;

kick box (infiintata in 1997) – antrenor coordonator Gabriel Muntenaşu;

arte martiale – karate (infiintata in 1999) – antrenor coordonator Doru Botez;

judo (infiintata in 2001) – antrenor coordonator Constantin Manole;

powerlifting (înfiinţată în 2011) – antrenor coordonator Daniel Zodian.

Sport Club Muncipal Bacău a avut o evolutie continuu ascendentă, reusind sa se impună printre unităţile de elită ale sportului de performanţă din ţara noastră, cu contribuţii deosebite la atletism, box, lupte, gimnastică, sarituri în apă şi în alte ramuri sportive.

 ? Avantaje SNST

Obținerea reprezentativității SNST la nivel de unitate este pasul premergător negocierii Contractului colectiv de muncă cu SCM Sport Bacău. Obiectul negocierii colective privește printre altele: condițiile de muncă, sănătatea și securitatea în muncă, programul zilnic de muncă, dreptul la concedii și zile libere, timpul de repaus, pregătirea și perfecționarea profesională, măsuri de protecție în cazul disponibilizării/concedierii/descentralizării, alte drepturi sau obligații asupra cărora părțile convin și care se afla într-o legătură de dependență cu raporturile de muncă.

 ?‍⚕ Asigurare membri

Reprezentativitatea, potrivit legii, este un atribut al organizațiilor sindicale care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat. Dialogul social este procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă și negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. Spre exemplu, un sindicat reprezentativ își poate reprezenta membrii la încheierea unui contract colectiv de muncă cu un anumit angajator. Ca atare, simplul fapt al constituirii unui sindicat nu este suficient pentru anumite proceduri, acesta trebuind să fie și reprezentativ pentru obținerea unor beneficii suplimentare.

*SNST este reprezentativ:

  • la nivel de unități prin hotărâri ale instanțelor,
  • la nivel de sector de activitate prin afilierea la Federația PUBLISIND,
  • la nivel de grup de unități prin afilierea la Federația PUBLISIND.

 ? Beneficii membri

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a obținut reprezentativitatea la Sport Club Municipal Bacău