„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST și ANS, parteneri în cadrul programului de întărire a dialogului social

Îmbunătățirea parteneriatelor pentru ocupare și formare

Agenția Națională pentru Sport a primit cu interes parteneriatul propus de Sindicatul Național Sport și Tineret în cadrul unui program ce are ca scop îmbunătățirea acțiunilor derulate pentru ocupare și formare, dar și creșterea capacității de dialog social a celor două organizații incluse în proiect. Activitățile principale ce urmează a fi desfășurate în cadrul programului  sunt următoarele:

  • Digitalizarea și îmbunătățirea capacitățiilor de administrare a activităților și a dialogului social,
  • Consiliere, informare/orientare profesională/mediere,
  • Suport/asistenta acordate membrilor sindicatului prin activități de tip mentorat/tutoring,
  • Elaborarea unui studiu teoretic-aplicat cu privire la evoluții și prognoze raportate la piața muncii/condiții de muncă, organizarea și normarea muncii, negocierile colective, acordurile colective,
  • Organizarea de workshop-uri/mese rotunde tematice,
  • Formarea, evaluarea şi certificarea participanţilor la cursurile de formare,
  • Campanii IEC dedicate dialogului social, negocierilor colective şi serviciilor pieţei muncii la nivel sectorial/regional,
  • Conferințe/seminare pentru promovarea dialogului social, negocierilor colective si a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial/regional,
  • Transfer de bune practici şi consolidarea dialogului social sectorial,
  • Organizarea și desfășurarea activităților de schimb de experiență/schimb și transfer de bune practici naționale si/sau internaționale/transnaționale.

Părțile se vor implica în toate activitățile comune: derularea workshop-urilor, campaniile de promovare prin informare-educare-conștientizare și conferințe de presă, schimburi de experiență/transfer bune practici. În domeniile noastre de activitate este nevoie de îmbunătățiri la toate capitolele vizate de proiectul ANS-SNST (digitalizare, consiliere, informare/orientare profesională, organizarea și normarea muncii, negocierile colective, acordurile colective, drepturi/soluții/tehnici de negociere, analiza dinamicii profesiei și a condițiilor de muncă) și căutăm soluții inclusiv prin activități de formare, evaluare si certificare pentru colegi.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST și ANS, parteneri în cadrul programului de întărire a dialogului social