„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sedinta de negociere 13.12.2017

UPDATE 2.0:

Au fost redactate procesele verbale ale celor doua sedinte de negociere de la MTS:

PROCES VERBAL

Organizata de la inceput pana la sfarsit de parca cineva a intentionat sa se ajunga la un conflict si nu la o intelegere a partilor, sedinta desfasurata in doua etape (13 si 19 decembrie) a fost sintetizata in procese verbale incomplete:

 • convocarea s-a facut initial de catre presedintele comisiei paritare, apoi s-a revenit si a fost refacuta de presedintele comisiei de dialog social,
 • procesele verbale nu contin numar de inregistrare MTS,
 • paginile documentelor nu sunt numerotate,
 • mandatele membrilor nu sunt mentionate,
 • procesul verbal din 19.12.2017 nu contine raspunsul la problemele mentionate in prima intalnire si pentru care s-a  hotarat reluarea negocierilor, iar directia juridic, care a promis raspuns “pana la urmatoarea intalnire”, nu a mai trimis reprezentanti,
 • nu este mentionata persoana care a intocmit procesele verbale.
 • nu se specifica obligatia de transmiterea a proceselor verbale catre toate institutiile subordonate (pentru a face dovada ca, potrivit art.VII din OUG 82/2017, a fost indeplinita obligatia de a initia negocierea colectiva pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal).
 • nu este mentionata cererea noastra de transmitere a CCM / ACM catre unitatile subordonate si obligatia angajatorilor de a informa salariatii cu privire la existenta si continutul acestor documente.

Avand in vedere rezultatul negocierii, am solicitat si am fost in audienta la ministrul tineretului si sportului, caruia i-am prezentat situatia creata. Am aratat ca exista tensiuni si, la fel ca in vara, cand sefa serviciului resurse umane a MTS a incercat sa se opuna majorarii cu 20% pentru toate salariile aratand ca nu se aplica si salariilor mici, suntem in situatia in care Legea nr.153/2017 – lege cadru a salarizarii se va aplica gresit incepand cu 01.01.2018 pentru angajatii din sport si tineret (neacordarea gradatiei de vechime este una dintre inechitati). Nu ne-am oprit atunci cand doamna Maria Zamfir interpreta eronat aplicarea Legii nr.152/2017, nu o vom face nici acum. Reluam dupa sarbatori acest subiect si vom cere aplicarea corecta a legii. Dupa episodul din vara, sefa serviciului personal a plecat din MTS; din nou salariile angajatilor sunt gresite si solicitam demisia celui care se face acum vinovat pentru aceste decizii eronate. In unele raspunsuri pe care le-am primit de la minister, expresia “aplicarea corecta” a fost repetata ironic desi exista rezolutii ale instantelor de judecata care ne-au dat dreptate.

Sunt multe disfunctionalitati pe care le-am semnalat conducerii si trebuie stabilit cine nu si-a indeplinit sarcinile pe parcursul acestui an, cine avea atributii de coordonare a personalului din minister, a activitatii de elaborare a politicilor de personal şi a principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul structurilor, de preluare a adreselor si urmarire a raspunsurilor date de MTS, cine trebuia sa publice ACM / CCM si sa transmita aceste documentele catre unitatile subordonate, cine face si desface comisii de disciplina fara respectarea normelor legale, cine trebuia sa primeasca si sa transmita spre avizare ministerelor proiectele de acte normative dar a blocat propunerile primite la MTS in acest sens. O parte dintre problemele semnalate de noi vor fi preluate de secretarul de stat Cosmin Butuza, presedintele Comisiei de dialog social a MTS cu care vom lucra dupa Anul Nou.

Incepem anul in forta cu contestarea actelor aditionale la contractele individuale de munca pe care membrii nostri le-au primit (termenul de contestare este de 20 de zile de la data primirii). Exista probleme mari in traseul documetelor trimise catre MTS – minister cu probleme grave in gestionarea adreselor primite, centralizam toate adresele ramase fara raspuns (multe dintre ele s-au pierdut pe drum) si vom solicita rezolutii pentru fiecare. Spre exemplu machetele salariale pe care le-am solicitat de aproape un an nu au fost fost transmise nici pana acum desi strict necesare si ar fi rezolvat o parte dintre inechitatile salariale existente in sistem.

…………………………………………………………………………………………………………….

UPDATE:  Astazi, 19.12.2017, a avut loc a doua intalnire cu delegatia MTS.

In cadrul acestei intalniri nu am primit raspuns la nici una dintre solicitarile noastre. Asa cum am stabilit impreuna in prima sedinta de negociere, MTS urma sa ne trimita in scris “pana la data urmatoarei intalniri”, un material cu privire la problemele semnalate. Asteptam in continuare redactarea procesului verbal si revenim cu transmiterea acestuia catre membri.

Situatia dupa sedinta se prezinta in felul urmator:

– MTS sustine ca gradatia de vechime este inclusa in cuantumul salarial de 1.740 lei brut, sindicatul sustine, conform statelor de plata, ca 1.740 este salariul gradatiei zero de vechime;

– nu am primit o simulare a modului de calcul al salariilor pe care le vor avea angajatii MTS dupa 1 ianuarie 2018 si nici raspunsul referitor la formula transmisa de noi.

– salariile de baza ale personalului medical nu se stabilesc de la 1 ianuarie 2018 corespunzator functiei detinute din grilele anexei Familiei ocupationale Sanatate si Asistenta sociala.

Un lucru este cert: am refuzat sa semnam Actul aditional la Contractul colectiv de munca in forma propusa de delegatia MTS si am anuntat ca vom declansa conflictul colectiv de munca. Motivarea refuzului de a semna Actul aditional la CCM rezida din faptul ca majorarea cu 25% de la 1 ianuarie 2018 va fi mai mica (in cuantum), din cauza aplicarii la aceste salarii de baza care sunt private de acordarea gradatiei de vechime sau nu sunt stabilite corect, in conformitate cu functia si gradatia detinuta.

Am adus la cunostinta angajatorului ca in perioada imediat urmatoare vom demara procedurile de consultare a membrilor in vederea declansarii formelor de protest si a parcurgerii etapelor conflictului pana la rezolvarea problemelor expuse.

……………………………………………………………………………………………………………..

Astazi, 13.12.2017, la Sala Hagi de la Ministerul Tineretului si Sportului, a avut loc prima sedinta de negociere  – Act aditional la Acordul / Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati. Potrivit art.VII din  OUG_82_2017  în perioada 20 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017, angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Codului fiscal, începând cu 01 ianuarie 2018, prin  OUG_79_2017.

Modificarile salariale ce urmeaza sa se produca la inceputul anului viitor sunt generate de  majorarea  salariilor cu 25% aplicabila de la 1.01.2018, prevazuta de Legea nr. 153/2017 si de majorarea salariului minim pe economie la 1.900, iar ordinea aplicarii lor este clarificata de OUG_90_2017:  cuantumul salariului de baza/ soldei de functii/ salariului de functie se stabileste in conformitate cu prevederile HG_846_2017  pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2018, dupa aplicarea procentului de 25 %.

Sinteza legislativa:

L.153/2017:

 1. stabileste grilele cu salariile de baza/functie din 2022
 2. prevede cresterile etapizate pana la nivelul salariilor din grile (2019-2022)
 3. majoreaza cu 25% salariile brute, de la 1 ianuarie 2018

OUG 79/2017

 1. transfera contributiile pe angajat
 2. scade impozitul

HG 846/2017 majoreaza salariul minim brut pe tara la 1900 de lei

In timpul intalnirii am facut urmatoarele precizari:

 • Acordarea cuantumului aferent gradatiei de vechime in munca  este un drept ce decurge din efectul legii, este un drept recunoscut de o Lege-cadru a salarizarii, care prevede principii generale si norme de aplicare pentru intreg personalul platit din fonduri publice, este salariul de baza corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile Legii 153/2017, indiferent  de angajator, familie ocupationala, anexa de salarizare etc.  Astfel, gradatia de vechime nu se  constituie in sine intr-un premiu, majorare, stimulent, indemnizatie care poate fi acordat diferentiat anumitor categorii de personal sau pe care angajatorul sa il poata modifica, suspenda, anula fara un act normativ care sa abroge prevederile 153/2017, din care redam urmatoarele:

Articolul 7  In înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate….

gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei legi;

Aplicarea legii

ART. 38

(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

 1. a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:

 1. a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

Salariile de bază şi gradaţiile

ART. 10

(1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.

(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I – IX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I – VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.

(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

 1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 2. b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 3. c) gradaţia 3 – de la 10 ani la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 4. d) gradaţia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
 5. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.

De asemenea, am mai precizat ca in Contractul Colectiv de Munca – CCM – este prevazuta acordarea sporului de vechime, cuprins intre 5 si 25% din salariul de baza, iar  la art.13, alin (2) se stipuleaza ca in situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept, din contract.

 • Avand in vedere cele expuse anterior, am solicitat MTS se aiba in vedere modul de calcul al salariilor, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in conformitate cu art.38,alin.(3), lit.(a), sa tina cont de urmatoarele elemente:

Salariul de 2.175 lei, adica 1.740 lei plus majorarea de 25%, este platibil salariatului fara nici o zi de vechime in activitate, fiind eliminata din start ipoteza in care aceasta valoare sa includa si gradatia de vechime in munca, urmand ca, in functie de gradatia de vechime in munca, salariul de baza sa fie determinat prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală  aferenta gradatiei de vechime, rezultând astfel noul salariu de bază,  in conformitate cu art.10, alin(2):  “Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă…”

Anexa:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor       Salarii de bază
– lei –
Gradația
Funcții de execuție   0 1 2 3 4 5
1.     2.175  2.338  2.455  2.578  2.642  2.708

Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 • Am precizat ca este nevoie de sprijinul MTS  pentru a face reincadrarile in unitatile subordonate. Conf. Lg. 153/2017 ART. 36 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare potrivit art. 38.
 • Am aratat ca se impune stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru functii specifice, in speta personalul medical.  Cadru legal – Legea 153/2017:

Stabilirea salarizării pentru funcţii specifice

ART. 28

(1) Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective

Functiile se regasesc in anexa nr.II a Legii , Familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si Asistenta Sociala”, iar la nota nr.4 se prevede ca

” Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează şi pentru dispensarele medicale şcolare, pentru personalul din creşe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, personalul medico-sanitar din direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, complexele sportive naţionale şi cluburile sportive, precum şi pentru medicii din asistenţa socială.”

 • Tinand cont ca, in sensul actualei legi, salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, iar in prezent personalul medical detine o functie, dar este salarizat pentru alta functie, am solicitat emiterea actului administrativ de stabilire a salariului de bază  corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele legii, care prevad un cuantum al salariului de baza pentru anul 2022, dar au corespondent actual in anexele a.4,b.4,c.4 din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comisiile au fost urmatoarele:

 • MTS: Iarca Elena, Nela Olaru, Raluca Beltig, Cleopatra Constantin, Dacian Stan, Cristian Sandu si Marcel Sabados.
 • Sindicat: Elena Dinu, Liliana Chiran,  George Soare, Aron Manescu si Andy Nagy.

Urmatoarea sedinta de negociere a fost programata pentru data de 19.12.2017, intre  timp, impreuna facem demersuri pentru a obtine un punct de vedere de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, referitor la acordarea gradatiei de vechime, cu mentiunea ca  ne aflam la un pas de declansarea conflictului de munca avand in vedere nerespectarea acestei prevederi din Contractul colectiv de munca.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sedinta de negociere 13.12.2017

Share on facebook
Distribuie