„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

salarii, gradatii, ordonante, legi…

Update:

MMJS se face ca nu pricepe? Daca la noi gradatia de vechime era inclusa in salariile de baza, atunci acestea erau diferentiate in functie de vechime, asa cum prevede Legea nr.153/2017 – lege cadru a salarizarii. La noi nu se acorda gradatia de vechime, adica gradatia 5 este egala cu gradatia 0.

Dupa multe interventii si reveniri, ieri am primit raspunsul la adresa depusa la Ministerul Muncii in 15.12.2017:

Avand in vedere disfunctionalitatile salarizarii personalului din sport si tineret, blocajul negocierilor sindicat / angajator dar si intrebarile ramase fara raspuns, cautam in continuare solutii si batem la toate portile pentru a reusi in lupta noastra de a corecta unele situatii profund injuste.  Asa cum am procedat si in alte situatii cand am stabilit un obiectiv, parcurgem toate etapele, incercam pe toate caile sa rezolvam, iar astazi am fost in audienta la secretarul general al Ministerului Muncii, domnul Ionut Banescu, caruia i-am prezentat o parte dintre inechitatile salariale cu care ne confruntam:

Către:  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

În atenţia: Domnului Dragos Ionut BANESCU, Secretar General

 

Stimate Domnule Secretar General,

Sindicatul National Sport si Tineret, in calitate de reprezentant al angajatilor din unitatile aflate in subordinea Ministerului si Sportului si din aparatul central,  va semnaleaza in cele de mai jos unele inechitati  si disfunctionalitati in salarizarea personalului din Directiile Judetene de Sport si Tineret, Cluburi  Sportive Municipale, Complexuri Sportive Nationale , Case de Cultura ale Studentilor; in toate aceste institutii nu se acorda gradatia aferenta vechimii in munca, astfel ca, in cadrul aceleiasi  functii, salariul aferent gradatiei 0 de vechime este egal cu salariul aferent gradatiei 5.

Pana la 1 iulie, conform statelor de plata, noul  angajat  pe o functie bugetara, gradatie 0 vechime, a primit automat minimumul salarial brut de 1.450 lei; rezulta fara putinta de tagada ca valoarea de 1450 lei este cuantumul salariului de baza corespunzator functiei cu gradatia 0 de vechime in munca, iar salariatul cu functie similara si cu vechime diferita trebuie sa beneficieze de majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală aferenta vechimii sale, rezultând noul salariu de bază corespunzator functiei cu gradatia de vechime respectiva. Dupa data de 1 iulie, prin aplicarea Legii 152/2017, cuantumul brut al salariilor de baza pentru personalul din unitatile aflate in  subordinea MTS s-a majorat cu 20%, devenind 1.740 lei, dar s-au mentinut inechitatile legate de egalizarea salariilor indiferent de grad/treapta si gradatie de vechime.

Salariatii din unitatile din subordinea MTS au in proportie de 70% salarii egale (1.740 lei brut), indiferent de functie, grad /treapta sau gradatie in cadrul functiei.

Exemplificam in tabelul de mai jos  salariile aflate in plata pentru anumite functii:

Nr.crtFunctieStudiiGradatie vechimeSalariu in plata (pana la 1 iulie 2017/ dupa 1iulie 2017
1.Inspector  asistentS0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
2.Consilier  asistentS0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
3.Consilier juridicS0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
4.ReferentM/S0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
5.AdministratorM/S0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
6Inspector de specialitate IIIS0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
7.Muncitor calificatM0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
8.Muncitor necalificatM,G0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
9.PaznicM,G0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
10.IngrijitorM,G0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
11.Asistent medicalSSD0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
12.SoferM0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
13.MaseurM0,1,2,3,4,51.450 / 1.740
14Referent III supS0,1,2,3,4,51.450 / 1.740

 

De asemenea, aplicarea art.10 alin.6 din legea 153/2017   „Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.” a creat o situatie  aberanta, in urma careia personalul nou incadrat castiga mai mult decat personalul cu vechime considerabila, incadrat in anii anteriori.

Astfel, un muncitor necalificat incadrat dupa data de 1 iulie 2017, care are o gradatia de vechime diferita de 0, beneficiaza de un salariu mai mare decat administratorul cu 30 de ani vechime.

In vederea corectarii acestor inechitati majore legate de nediferentierea salariilor si ierarhizarea posturilor, va reamintim ca organizatia noastra a depus in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social a MMJS din data de 3.XI.2017, o propunere de amendament la Legea 153/2017, prin care solicitam ca pentru personalul din unitatile aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, nivelul salariului de baza sa se stabileasca prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

Avand in vedere cele expuse anterior, precum si modificarile salariale ce urmeaza sa se produca la inceputul anului viitor, generate de  majorarea  salariilor cu 25% aplicabila de la 1.01.2018, va solicitam sa aveti in vedere ca modul de calcul al salariilor, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in conformitate cu art.38,alin.(3), lit.(a), sa tina cont de urmatoarele elemente:

Salariul de 2.175 lei, adica 1.740 lei plus majorarea de 25%, este platibil salariatului fara vechime in munca, fiind eliminata din start ipoteza in care aceasta valoare sa includa si gradatia de vechime in munca, urmand ca , in functie de gradatia de vechime in munca, salariul de baza sa fie determinat prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală  aferenta gradatiei de vechime, rezultând astfel noul salariu de bază,  in conformitate cu art.10,alin(2) “Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă…..”

De asemenea, in Contractul Colectiv de Munca pe grup de unitati MTS, la art.73, alin.(7) este prevazuta acordarea sporului de vechime, cuprins intre 5 si 25% din salariul de baza.

Modul de stabilire a salariilor de baza incepand din ianuarie 2018, diferentiate in functie de gradatia de vechime, pe care va rugam sa il analizati este urmatorul                                                             ( 1.740 lei + 25%  =  2.175 ):

 

Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilor      Salarii de bază
– lei –
Gradația
Funcții de execuție 012345
1.  2.1752.3382.4552.5782.6422.708

 

Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

O alta problema in care va solicitam sprijinul este stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru functii specifice, in speta personalul medical – angajati din subordinea MTS, care in prezent au 1.740 de lei brut indiferent de studii si vechime.

Cadru legal – Legea 153/2017

Stabilirea salarizării pentru funcţii specifice

ART. 28

(1) Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective

  • Functiile se regasesc in anexa nr.II a Legii , Familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si Asistenta Sociala”, iar la nota nr.4 se prevede ca
  • ” Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează şi pentru dispensarele medicale şcolare, pentru personalul din creşe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, personalul medico-sanitar din direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, complexele sportive naţionale şi cluburile sportive,precum şi pentru medicii din asistenţa socială.”

Tinand cont ca, in sensul actualei legi, salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, iar in prezent personalul medical detine o functie, dar nu este salarizat in conformitate cu functia detinuta,

Vă solicitam sa ne comunicati care este cuantumul salariului de bază, incepand cu ianuarie 2018, pentru personalul medical, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele legii, care prevad un cuantum al salariului de baza pentru anul 2022, dar au corespondent actual in anexele a.4,b.4,c.4 din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Va rugam respectuos sa va aplecati atentia asupra celor semnalate, astfel incat sa se elimine in cel mai scurt timp disfunctionalitatile majore ale salarizarii domeniului Tineret si Sport.

Cu respect,

Preşedinte,

Andy Nagy

                                                                                                                                                       

IN ATENTIA SECRETARULUI GENERAL  AL MINISTERULUI  MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE,

DOMNUL DRAGOS IONUT BANESCU

In cautarea unui sprijin si a unor raspunsuri pentru incalceala si calculele gresite ale salariilor noastre din ultimii ani, am cerut ajutorul Federatiei PUBLISIND din care facem parte. O parte din explicatii arata asa:

Motivele pentru care s-a ajuns in aceasta situatie cu drepturile noastre salariale sunt multe, nu cautam vinovati, nu ne victimizam dar nici nu ne oprim chiar daca ne vor spune ca e prea complicat. Continuam in echipa folosind strategia si tactica celor din SPORT si ne bazam pe increderea si curajul celor din Tineret, impreuna vom reusi.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: salarii, gradatii, ordonante, legi…