„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Salariații au dreptul la o zi liberă pentru vizita copilului la medic

Lege privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

Conform Legii 91/2014, unul dintre părinţi poate solicita angajatorului său o zi liberă pentru verificarea anuală a stării de sănătate a copilului. Aceasta se acordă la cerere, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic, după efectuarea controlului fiind necesară prezentarea unei adeverinţe angajatorului.

Angajatorii sunt obligaţi să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Însă, în afară de cerere, salariatul în cauză mai trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în anul respectiv celălalt părinte n-a cerut şi nici nu va cere liber pentru verificarea sănătăţii copilului.

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contravenţie și se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.

Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia. Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.

Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat. Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014; Model de Cerere; Model de Adeverință – descarcă documentul / anexe.

Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului:sintact-legea-91-2014-privind-acordarea-unei-zile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Salariații au dreptul la o zi liberă pentru vizita copilului la medic