„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Aviz negativ pentru propunerea de ministru al Tineretului și Sportului

Programul propus. Audierea din Parlament (video)

Astăzi, 19 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, în Parlament, a avut loc ședința comună a Comisiei pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților și a Comisiei pentru Învățâmânt, Știință, Tineret și Sport a Senatului. În cadrul ședinței, a avut loc audierea candidatului propus la funcţia de ministru al Tineretului și Sportului, deputatul Tudor Pop (40 de ani), cel care ocupă și funcția de preşedinte al Comisiei de Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, iar la finalul dezbaterilor, avizul dat de senatorii și deputații prezenți a fost negativ: 9 voturi pentru,  15 voturi împotrivă și 7 abțineri. Mai jos, Programul propus pentru acest domeniu de activitate, atașat întregul Program de guvernare și video / audierea din Comisia reunită:

TINERET ȘI SPORT

Sport

Prin setul de măsuri de mai jos, ne propunem să creștem rata de practicare și de implicare a românilor în sport. În prezent, nu avem o comunitate sportivă suficient de bine conectată la agenda de zi cu zi a cetățeanului, iar asta face ca potențialul sportului de a face bine și în România să rămână neatins.

 1. O nouă lege a sportului

Printr‐o nouă lege, vizăm modificarea modelului actual de implicare a autorităților publice (începând cu cele de la nivel local) în sport, transformându‐le pe acestea din furnizor direct de servicii și activități sportive în susținător (inclusiv financiar) alsportului asociativ. De asemenea, noul cadru legal va stabili o proporție echilibrată de finanțare între susținerea sportului amator (în special când vine vorba de copii și juniori) și cel profesionist.

 1. Programe dedicate sportului pentru persoane cu dizabilități

Vom avea în vedere înființarea unui program național de utilitate publică, gestionat de Ministerul Tineretului  și Sportului (MTS), pentru finanțarea directă de către acesta (prin DJST‐uri) a sportului pentru persoane cu dizabilități. Tot prin intermediul programului, vom stimula financiar implicarea federațiilor naționale în susținerea inițiativelor lor referitoare la dezvoltarea sportului pentru persoane cu dizabilități în cadrul ramurilor sportive pe care acestea de guvernează.

 1. Repornirea relației sport‐școală prin revitalizarea competițiilor sportive școlare și dezvoltarea sportului universitar

Ne propunem implicarea MTS în creșterea amploarei sistemului competițional sportiv școlar, vizând finanțarea adecvată a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Olimpiada Gimnaziilor, dar și înființarea de competiții dedicate copiilor nelegitimați la structuri sportive. Implicarea MTS în dezvoltarea sportului universitar.

 1. Un nou model de sprijinire a activității federațiilor sportive naționale

Finanțarea federațiilor sportive naționale se va face și în funcție de abilitatea lor de a crește numărul de structuri sportive amatoare  și totodată  a legitima  și păstra activi noi sportivi. În același timp, finanțarea federațiilor va acoperi inclusiv propunerile lor pentru dezvoltarea „la firul ierbii” a propriilor ramuri sportive. În plan normativ, aceste demersuri vor fi realizate printr‐o nouă metodologie de finanțare a federațiilor sportive naționale.

 1. Un program de finanțare dedicat asigurării sustenabilității clubului amator

Programul va avea în vedere susținerea de inițiative care vor contribui la creșterea numărului de voluntari (ex.: amenajarea de spații tip „club‐house”), atragerea mai multor practicanți (montarea de instalații de nocturnă pentru a permite sportul după școală sau după muncă), creșterea implicării în cluburi a grupurilor marginalizate din punct de vedere sportiv (fete/femei, minorități etnice, persoane cu dizabilități, ș.a.) și inclusiv creșterea capacității cluburilor de a atrage finanțări noi. Programul se va derula prin DJST‐uri, iar scopul lui este să crească puterea clubului amator de a atrage mai mulți practicanți și de a crea comunități de susținători (voluntari, sponsori, simplii fani) în jurul lui.

 1. Programul „Echipa națională de juniori se formează la școală”

Vom înființa un program național de utilitate publică  gestionat de către Ministerul Tineretului  și Sportului (MTS) și Ministerul Educației, în cooperare cu federațiile sportive naționale, destinat formării și pregătirii loturilor naționale de juniori în cadrul unor clase speciale cu profil vocațional sportiv.

Tineret

Ne propunem o Românie cu  și pentru tineri acum, în care aceștia sunt implicați  și susținuți să  își împlinească  aspirațiile aici, pentru a fi arhitecții propriilor lor vieți  și a contribui la dezvoltarea comunității lor. În acest sens, propunem un set de măsuri concrete pentru sprijinirea tinerilor  și a sectorului de tineret:

 1. Aplicarea noii Legi a Tineretului

Dezvoltarea și adoptarea normelor metodologice necesare în urma adoptării iminente a noii Legi a Tineretului pentru a facilita punerea ei în aplicare în cel mai scurt timp.

În principal, sunt avute în vedere standardele de calitate pentru activitatea centrelor de tineret, reglementarea activității de tabără  și registrele naționale ale organizațiilor de tineret, ale centrelor de tineret, ale centrelor de agrement și activarea Consiliului Interministerial pentru Politici de Tineret.

 1. O nouă Strategie Națională cu și pentru tineri

Elaborarea unei noi Strategii Naționale pentru Tineret pentru perioada 2022 – 2027, aceasta urmând a fi corelată cu Strategia Europeană de Tineret. Noua strategie trebuie să fie mai pragmatică și însoțită  de un plan de lucru multianual cu măsuri și priorități care pot diferi de la un an la altul și cu un buget adecvat care să susțină ecosistemul de tineret.

Totodată, strategia va fi dublată  de programe de formare sau sprijin sub formă  de mentorat sau coaching pentru autoritățile publice care dezvoltă strategii și planuri locale de acțiune pentru tineret, precum și pentru managerii care gestionează spațiisau organizații care desfășoară activități de tineret.

 1. Crearea unui ecosistem de tineret

În vederea creșterii calității vieții tinerilor din România, dorim crearea unui mediu de suport pentru tineri generat de legături, organizații de tineret, grupuri informale de tineri și instituții publice. În acest sens, sunt avute în vedere inițiative derulate de MTS care să:

 • sprijine sectorul de tineret să  înființeze centre de tineret pentru a oferi tinerilor servicii  și activități educaționale în regim non‐formal  și informal, fie față  în față, fie digitale. Pentru comunitățile mici și cele din mediul rural acestea vor fi mobile.
 • faciliteze crearea la nivelul sistemului de învățământ public a unui cadru de formare pentru lucrătorii de tineret.
 • sprijine reprezentanții sectorului de tineret să joace un rol activ în consiliile consultative
 • contribuie la creșterea capacității organizaționale a actorilor din sectorul public pentru o mai bună colaborare cu organizațiile neguvernamentale
 • înființeze un centru național de resurse pentru tineret care să sprijine activitățile de mai sus prin coordonare, monitorizare, formare și networking.
 1. Finanțare accesibilă și simplificată pentru organizații de tineret

Intenționăm să elaborăm o procedură de finanțare specială pentru proiectele de tineret ale ONG‐ urilor. În prezent acestea sunt finanțate prin Legea 350/2005 ale cărei cerințe sunt considerate împovărătoare pentru ONG‐urile de tineret, cel mai des entități de dimensiuni mici cu capacitate administrativă limitată, în ciuda impactului pe care îl pot avea la nivel local.

 1. Reforma concursurilor de proiecte de tineret ale MTS

Concursurile de proiecte organizate de MTS vor ajunge la un număr mai mare de ONG‐uri în primul rând datorită măsurilor propuse la punctul 4, dar și prin mutarea organizării lor exclusiv la nivelul DJST‐ urilor care au o înțelegere mai bună  a specificului local decât administrația centrală. Totodată  ne propunem și o extindere a tematicilor ce ar urma să fie acoperite de proiectele depuse.

În contextul pandemic, o atenție specială  va fi acordată serviciilor  și proiectelor de suport pentru sănătate mintală  și integrare socială  precum  și celor de dezvoltare a competențelor transversale pentru pregătirea pe piața muncii.

Program de guvernare

Audierea deputatului Tudor Pop, Preşedinte al Comisiei de Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor:

Sindicatul Național Sport și Tineret: Aviz negativ pentru propunerea de ministru al Tineretului și Sportului