„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizarea și înființarea unui minister nou, la pachet cu descentralizarea

Sportul și Tineretul, Familiarizate cu loviturile primite de la centru

Deși nu sunt clarificate foarte multe lucruri în ceea ce privește transformarea care are loc în Sport și Tineret, Guvernul a reluat discuțiile referitoare la descentralizare. Pe agenda ședinței de astăzi, 02.02.2022, a fost inclusă Nota de informare privind stadiul procesului de descentralizare 31 decembrie 2021.

În document se arată la capitolul Stadiul procesului de descentralizare la data de 31.12.2021 :

1. MINISTERUL SPORTULUI ȘI MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

Fostul Minister al Tineretului și Sportului a elaborat proiectul de lege sectorială de
descentralizare a competențelor. Proiectul a fost publicat pe site-ul ministerului în proces de
dezbatere publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare.
Lista bunurilor imobile care urmează a fi supuse procesului de trecere în domeniul public
al unităților administrativ-teritoriale atât pentru domeniul sport cât și pentru domeniul tineret,
potrivit proiectului de lege sus menționat se regăsește în Anexa nr.3.1 și Anexa 3.2 la prezenta
notă.

La capitolul Stadiul implementării procesului de descentralizare potrivit Strategiei Generale de Descentralizare (Anexa 1), Ministerul Sportului și  Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sunt primele pe listă: Proiect lege sectorială – elaborat. În documentul discutat astăzi la Guvern s-au precizat și următoarele:

MINISTERUL SPORTULUI
(fostul Minister al Tineretului și Sportului – partea care vizează sportul)

1) Obiective SGD:
a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București (partea care vizează sportul);
b) cluburile sportive, precum și bazele sportive la nivelul unității administrativteritoriale pe raza căreia se află.

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat.
3) Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 privind  structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare.
4) Concluzii Analiză de impact: fostul MTS a considerat oportună descentralizarea competențelor propuse prin SGD.
5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de Memorandum în luna iunie 2018.
6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: DA, în ședința Guvernului României din 2 august 2018.
7) Proiectul de lege: proiectul a fost ridicat pe site-ul ministerului în proces de dezbatere  publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare.
Bunurile imobile care urmează a fi supuse procesului de trecere în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale pentru domeniul sport – potrivit proiectului de lege  sus menționat prezentate în Anexa nr.3.1 la prezenta notă sunt aferente următoarelor:
21 de sedii ale Direcțiilor județene pentru sport și tineret;
– 18 Săli de sport/polivalente;
– 7 Complexe sportive;
– 3 bazine/ștrand;
– 10 baze sportive/turistice;
– 1 bază aprovizionare;
– 1 punct turistic;
– 8 terenuri (sportiv/arabil/livadă/parc de joacă);
– 8 imobile (hotel/restaurant/cabană);
– 1 clădire și teren Post P. F. Ostrov Mare.

8) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru serviciile publice care au fost descentralizate: NU.
9) Proiectul de lege: în perioada martie-mai 2021, pe e-mail a fost primită o nouă variantă a proiectului de lege, în vederea formulării unui punct de vedere. În noua variantă a proiectului de lege nu se regăsesc toate competențele propuse a fi descentralizate prin SGD.

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
(fostul Minister al Tineretului și Sportului – partea care vizează tineretul)

1) Obiective SGD:
a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București (partea care vizează tineretul);
b) centrele de agrement la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;
c) casele de cultură ale studenților la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București.

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat.

3) Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 privind  structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial –HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare.
4) Concluzii Analiză de impact: fostul MTS a considerat oportună descentralizarea competențelor propuse prin SGD.
5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de Memorandum în luna iunie 2018.
6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: DA, în ședința Guvernului României din 2 august 2018.
7) Proiectul de lege: proiectul a fost ridicat pe site-ul ministerului în proces de dezbatere  publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare. Bunurile imobile care urmează a fi supuse procesului de trecere în domeniul public al  unităților administrativ-teritoriale pentru domeniul tineret – potrivit proiectului de lege  sus menționat prezentate în Anexa nr.3.2 la prezenta notă sunt aferente următoarele:
– 3 Centre agrement;
– 23 de Agenții Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar;
– 8 Case de Cultură Studențești;
– 139 de Tabere școlare.

8) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru  serviciile publice care au fost descentralizate: NU.
9) Proiectul de lege: în perioada martie-mai 2021, pe e-mail a fost primită o nouă variantă a proiectului de lege, în vederea formulării unui punct de vedere. În noua variantă a proiectului de lege nu se regăsesc toate competențele propuse a fi descentralizate prin SGD.

Toate aceste propuneri de modificări, reorganizare/restructurare/descentralizare, nu fac decât să destabilizeze și mai mult activitatea din Sport și Tineret. Pachetul de proiecte aduse în discuție simultan aduc și mai multă ceață în desfășurarea etapelor anunțate, iar lipsa predictibilități și a unui dialogului social real crează tensiuni și neliniște în rândul salariaților.

*SNST recomandă grupelor care nu au finalizat procesul de negociere / înregistrare a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate să urgenteze demersurile. Clauzele CCM pot reprezenta căile de apărare ale drepturilor membrilor de sindicat în cazul unor decizii inechitabile ce pot să apară în astfel de perioade de tranziție forțată.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizarea și înființarea unui minister nou, la pachet cu descentralizarea

Un răspuns

  1. Este neconstituționala descentralizarea.
    Ccs-urile sunt înființate prin HG au personalitate juridica…..nu pot fi descentralizate !!!!