„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizarea MTS s-a încheiat. Lupta continuă pe etaje dar și în teritoriu

Sunt vizate posturi din subordonate

Anunțată încă din primăvară și respinsă de două ori de guvern, reorganizarea MTS a fost finalizată, dar prezintă multe lipsuri și neclarități, ceea ce ne face să credem că scopul a fost mai degrabă înlocuirea unor persoane din anumite funcții, nu îmbunătățirea activității propriu-zise. Mai jos sunt unele dintre situațiile care ne-au fost semnalate:

Ordinul ministrului MTS Nr.733/24.07.2020 privind aprobarea metodologiei pentru reorganizarea MTS prevede numai normele pentru concursurile care vor fi date de funcționarii din minister, dar nu spune nimic despre obiectivele urmărite a fi atinse în urma reorganizării. Faptul că nu a existat un concept clar asupra reorganizării activității MTS, se reflecta atât în disfunctionalitățile apărute în comunicarea cu teritoriul, cât și în organigrama și structura publicată la 1.09.2020 pe site-ul instituției. Document – Structura organizatorică a MTS

Conform unor surse din minister, reorganizarea a fost prelungită din cauza negocierilor care au avut loc; s-au dus tratative cu privire la posturi, bugete, atribuții și unități din subordine.

Comunicarea în teritoriu este aproape inexistentă, iar unitățile din subordine se informează cu întârziere privitor la normativele emise de MTS, consulatarea prealabilă nu este cerută și structurilor din teritoriu, chiar dacă sunt aspecte care le vizează direct.

Pe linie de sport și de tineret nu se cunosc ierarhiile clare, persoanele de contact din cadrul MTS care pot fi consultate din teritoriu  pentru fiecare domeniu de activitate sau structură (sport/tineret/tabere – DJST/CSM/CCS/CSN/etc).

Organigrama arată fluxuri de comunicare/colaborare intrainstitutională deficitare, întrerupte sau închise. Nu prezintă, de exemplu, corespondențe între secretarii de stat și structurile de sport și tineret din cadrul ministerului.

Unitățile din teritoriu și federațiile nu au fost informate cu privire la noua organigramă, directori și atribuțiile pe domenii de activitate. Au fost cazuri în care solicitările către MTS au trebuit refăcute, pentru că erau adresate unor compartimente desființate sau foștilor directori.

Organigrama neglijează grav activitatea sportivă, fiindcă este reprezentată doar de o Direcție de Politici pentru Sport, fară vreo referire directă la sportul de performanță. Mai mult, Sportul pentru Toți (sportul de masă) a fost cuplat cu activitatea de tineret prin Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret. Această nouă direcție pare a fi cea mai puternică, având în vedere că are mai multe compartimente în componență care vizează Sportul pentru Toți, Programele pentru Tineret și Coordonare în Teritoriu, Persoanele cu dizabilități.

În ultima perioadă, MTS a emis mai multe ordine către subordonate prin care li s-a stabilit noua organigramă (deși nimeni nu a solicitat modificarea) și au fost înființate posturi noi de directori adjuncți. Mai grav este faptul că au fost desființate secții sportive prin transformarea posturilor vacante de antrenori în posturi de directori adjuncți.

Luând în calcul principiul simetriei, ar trebui înființată și introdusă în organigrama M.T.S. încă o Direcție pentru Sportul de Performanță sau să fie create compartimente care să vizeze Programele pentru Sport, cât și coordonarea în teritoriu a activității sportive.

Organigrama nu prevede componente importante ale activității sportive, respectiv: Registrul Sportiv și Registrul Bazelor Sportive Omologate (care așteaptă înființarea de mai mulți ani de zile).

Având în vedere că autofinanțarea este absolut necesară pentru a susține, indirect, activitățile de sport și tineret, se observă lipsa din organigramă a unui compartiment cu obiect de activitate dedicat bazelor sportive proprii: centre de agrement, hoteluri, cantine sport și baze sportive.

SNST solicită MTS să transmită în teritoriu lista cu toate persoanele care ocupă funcții de conducere în noua organigramă. Este nevoie că subordonatele să știe care sunt directorii coordonatori, șefii serviciilor și compartimentelor de specialitate, noile atribuții și datele de contact ale acestora.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizarea MTS s-a încheiat. Lupta continuă pe etaje dar și în teritoriu

Un răspuns

  1. Pentru ce trebuie o direcție pentru sportul de performanță dacă Federatiile sportive naționale sunt autonome?