„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Precizari privind acordarea sporurilor

Sporurile de care pot beneficia angajatii din aparatul central si din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului se regasesc in Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală, aprobat prin Hotararea de Guvern nr.917/2017 si publicat in Monitorul Oficial nr. 1039 din 29 decembrie 2017.

DESCARCA REGULAMENT SPORURI

Acordarea sporurilor pentru conditii de munca intra in responsabilitatea fiecarui ordonator de credite si se face in baza buletinelor de determinare sau expertizare eliberate de catre directiile de sanatate publica..

Procedura este urmatoarea:

– Angajatorul, prin reprezentantul legal, adreseaza o solicitare scrisa Directiei de Sanatate publica  de pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea, ce are ca obiect eliberarea unui bulletin de determinare prin expertizarea conditiilor de munca.

– Serviciul de Resurse Umane intocmeste un raport de specialitate prin care propune acordarea unor sporuri in raport cu specificul sarcinilor de serviciu ale angajatilor  (suprasolicitare prin incarcare cu sarcini suplimentare din cauza deficitului de personal,contact nemijlocit cu publicul, lucrul la computer, pozitii vicioase sau neergonomice, stress, noxe, etc).

– Avizarea  raportului de specialitate intocmit in baza buletinelor de determinare, prin decizie a directorului, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, respectandu-se conditia incadrarii in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din buget.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Precizari privind acordarea sporurilor