„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Federatia Romana de Canotaj a aderat la Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Colegii din Federatia Romana de Canotaj au luat iniţiativa şi s-au alăturat organizaţiei devenind membri, au înfiinţat propria grupă SNST şi l-au ales ca lider al grupei pe dl.Sandu Pop.

Au aderat 33 de angajati, coincidenta interesanta: anul acesta FRC a obtinut 33 de medalii. Pentru pasul facut si pentru decizia de a veni în echipă ii felicitam si le dorim succes în demersul lor pentru a obţine cât mai rapid rezultate pe linie sindicala şi le urăm să aibă în continuare multe reusite la nivel de federatie!

Sunt probleme in salarizarea si in activitatea celor care muncesc in Federatia Romana de Canotaj si pornim la drum pentru a rezolva impreuna cat mai multe dintre acestea. Este foarte important ca initiativa lor sa fie urmata de angajatii din celelalte federatii, sa identificam interesele comune si sa actionam uniti. Cele 74 de federatii sportive existente in Romania prin angajatii acestora reprezinta o forta care, lucrand in echipa, uniti de aceleasi interese vor fi ascultati si luati in seama.

Asa cum sunt descrise in Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 la

Art. 35

(1) Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi federațiile sportive naționale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ.

Art. 37.

(1) Federațiile sportive naționale au următoarele atribuții principale:

 1. a) elaborează strategia națională de dezvoltare a ramurii de sport și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
 2. b) organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza normelor și regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;
 3. c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
 4. d) elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanță români din cadrul reprezentativelor naționale la competițiile internaționale;
 5. e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți de prezenta lege și potrivit statutelor și regulamentelor proprii;
 6. f) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;
 7. g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului;
 8. h) promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național;
 9. i) întreprind măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă.

(2) Federațiile sportive naționale asigură reprezentarea României în competițiile sportive și în organismele internaționale la care sunt afiliate.  Lista Federaţiilor sportive din România sursa: MTS

Colegii din federatiile sportive, deşi muncesc în sport la cel mai inalt nivel acolo unde se obtin performantele si recordurile, sunt remuneraţi la cel mai mic nivel, fiind uitaţi la salariul minim pe economie. Astfel, lucratorii din FSN, ocupaţi cu performanţa şi fără să fie reprezentaţi de sindicat la negocieri, nu au beneficiat de nicio crestere salarială în ultimii ani, nici măcar aşa cum a fost majorarea salarială de 20% acordată pentru unităţile subordonate MTS, nu s-a oferit pentru acest segment de activitate. Functiile de specialitate din FSN-uri le regasim in Legea nr.153/2017 /  Anexa 8

SUBCAPITOLUL 4: D.  UNITĂŢI SPORTIVE

 1. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
Nr.  crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
Anul 2022
a)  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **) , expert sportiv

gradul IA

 

4345

 

1,74

gradul I 4216 1,69
gradul II 4087 1,63
gradul III 3750 1,50
gradul IV 3550 1,42
2 Instructor sportiv

gradul I

 

3900

 

1,56

gradul II 3610 1,44
debutant 3550 1,42
b)  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Instructor sportiv, referent

I

 

3900

 

1,56

II 3750 1,50
III 3610 1,44
debutant 3550 1,42

____________

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.

 1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
Nr.  crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
Anul 2022
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv

gradul I A

 

4302

 

1,72

gradul I 4173 1,67
gradul II 3900 1,56
2 Referent sportiv

gradul III

 

3750

 

1,50

gradul IV 3610 1,44
debutant 3550 1,42
3 Antrenor

categoria I ***)

 

4302

 

1,72

categoria II 4173 1,67
categoria III 4087 1,63
categoria IV 3900 1,56
categoria V 3750 1,50
debutant 3550 1,42

________

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

***) Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta secţiune.

NOTĂ:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0.  Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.  10 din prezenta lege.

 

Pentru reprezentarea sindicala a acestui grup de unităţi este nevoie sa ne organizam la nivelul fiecarei federatii prin infiintarea grupei si alegerea conducerii sale şi apoi sa desemnam un lider naţional al FSN-urilor. Colegii care nu se pot constitui in grupe de minim 10 pot adera la grupele deja formate conform Art.12  (1)  din Statutul SNST  “Structura Sindicatului National Sport si Tineret cuprinde membri de sindicat din aparatul central şi din grupele sindicale constituite la nivelul unităţilor teritoriale din domeniile tineret si sport. Acestea vor avea un efectiv de minim 10 membri de sindicat. Acolo unde numarul de membri nu permite infiintarea unei grupe, se pot afilia prin adeziune directa.”  descarca adeziune

 

IMPORTANT pentru Federatiile Sportive Nationale:

Reamintim celor care inca nu au parcurs procedura negocierii CCM sau a actului aditional al CCM ca potrivit art.VII din  OUG_82_2017  în perioada 20 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017, toti angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Codului fiscal, începând cu 01 ianuarie 2018, prin  OUG_79_2017.

Modificarile salariale ce urmeaza sa se produca la inceputul anului viitor sunt generate de  majorarea  salariilor cu 25% aplicabila de la 1.01.2018, prevazuta de Legea nr. 153/2017 si de majorarea salariului minim pe economie la 1.900, iar ordinea aplicarii lor este clarificata de OUG_90_2017:  cuantumul salariului de baza/ soldei de functii/ salariului de functie se stabileste in conformitate cu prevederile HG_846_2017  pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2018, dupa aplicarea procentului de 25 %..

Pentru informatii ne puteti contacta.

 

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Federatia Romana de Canotaj a aderat la Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Share on facebook
Distribuie