„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Obligatii pentru toti angajatorii – controale ITM si Inspectia muncii

Informare / documente necesare

Va reamintim ca: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017,   a prevazut transferarea contributiilor de la angajator la salariat, iar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2017, publicata in Monitorul oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 prevede ca, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011:

– in unitatile in care nu exista incheiat contract colectiv de munca este obligatorie initierea negocierii colective pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017;

–  in unitatile in care exista in curs un contract colectiv de munca este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

Unitatile subordonate MTS se afla in cea de-a doua situatie, prin Acordul/Contractul colectiv de munca in vigoare, semnat in iunie 2017, iar organizatia noastra a avut negocieri cu MTS-ul in 13 si 19 decembrie 2017 dar nu s-a ajuns la nici un acord pentru semnarea unui act aditional la ACM/CCM:

DECARCA PROCES VERBAL

Sanctiunea aplicabila neindeplinirii acestei obligatii nu este cuprinsa in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2017. Ea va fi cea prevazuta in Legea nr. 62/2011, art. 217 alin. (1) lit. b), anume amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei (acesta este punctul de vedere al inspectoratelor teritoriale de munca). Pentru a face dovada indeplinirii acestor obligatii, in cazul unui control din partea ITM, Inspectia Muncii, etc, angajatorii din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului vor prezenta Procesele verbale din 13 si 19 decembrie 2017 intocmite la intalnirile dintre minister si sindicat, care fac referire la ACM/CCM pentru toate institutiile teritoriale conform anexa 2 HG nr.11/2013.

Contract colectiv de munca la nivelul grupului de unitati – Ministerul Tineretului si Sportului

Acord colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unitati – Ministerul Tineretului si Sportului 

IMPORTANT!

Referitor la O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: Art. 7 stabilește faptul că pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Modificarile salariale sunt generate de majorarea salariilor cu 25% aplicabila de la 1.01.2018, prevazuta de Legea nr. 153/2017 si de majorarea salariului minim pe economie la 1.900, iar ordinea aplicarii lor este clarificata de OUG_90_2017: cuantumul salariului de baza/ soldei de functii/ salariului de functie se stabileste in conformitate cu prevederile HG_846_2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2018, dupa aplicarea procentului de 25 %.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Obligatii pentru toti angajatorii – controale ITM si Inspectia muncii

Share on facebook
Distribuie