„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Proiect SNST

Primul trimestru: martie / aprilie - mai 2024

În martie 2024, Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) a demarat un amplu proiect de modernizare și consolidare a organizației. Proiectul, care se derulează pe o perioadă de 14 luni, are ca scop principal dezvoltarea capacității organizației și consolidarea dialogului social și a parteneriatelor. Primele trei luni de activitate au fost marcate de o serie de inițiative și acțiuni menite să identifice, mobilizeze și rețină grupul țintă, precum și să sprijine activitățile de mentorat.

Echipa de proiect a desfășurat diverse activități pentru atingerea obiectivelor propuse:

  1. Identificarea și mobilizarea Grupului țintă.

– Atragerea membrilor și a potențialilor beneficiari prin diverse canale de comunicare.

– Organizarea de sesiuni de informare și promovare a beneficiilor proiectului.

  1. Retenția Grupului țintă

– Implementarea de strategii pentru menținerea implicării constante a membrilor.

– Recunoașterea și recompensarea membrilor activi pentru a stimula participarea continuă.

  1. Activități de tip mentorat

– Organizarea de sesiuni de mentorat pentru membrii grupului țintă, menite să îmbunătățească abilitățile acestora în domenii precum dialogul social și negocierea colectivă.

– Crearea unui mediu de învățare continuă prin feedback constant și ajustarea programelor de formare.

  1. Colaborare, informare și comunicare

– Utilizarea platformelor de comunicare (e-mail, WhatsApp, site-ul proiectului și paginile de Facebook) pentru a distribui informații și a menține legătura cu membrii grupului țintă.

  1. Parteneriate și Acorduri

– Inițierea și obținerea de noi parteneriate și acorduri pentru a oferi beneficii suplimentare membrilor SNST.

– Obținerea a 8 noi reprezentativități la nivel de unitate și derularea procesului pentru alte 6 hotărâri ale instanțelor de judecată.

  1. Chestionare și Evaluări

– Crearea și distribuirea chestionarelor pentru a evalua cunoștințele și implicarea membrilor grupului țintă.

– Analiza rezultatelor și ajustarea activităților în funcție de feedback-ul primit.

Obiectivele Proiectului

Proiectul SNST-ANS urmărește ca la finalul celor 14 luni de implementare, membrii sindicatului și liderii organizației să dețină un pachet vast de cunoștințe în:

– Drepturile angajaților și beneficiile membrilor de sindicat.

– Negocierile colective și încheierea contractelor colective de muncă.

– Apărarea drepturilor membrilor în comisiile de disciplină.

– Recuperarea retroactivă a drepturilor membrilor de sindicat.

Scopul final este de a crea o organizație sindicală mai puternică, cu membri bine pregătiți, capabili să se implice activ în dialogul social și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru toți angajații din sectorul sportului și tineretului.

Concluzii și perspective

Primele trei luni ale proiectului au demonstrat un răspuns pozitiv și un interes crescut din partea membrilor grupului țintă. Echipa de proiect este dedicată continuării acestor eforturi și extinderii beneficiilor oferite. Ne așteptăm ca, prin implicarea activă și colaborarea eficientă, SNST să devină o organizație sindicală de referință, capabilă să reprezinte și să apere interesele membrilor săi la cel mai înalt nivel.

Pentru mai multe informații, vizitați paginile noastre:

Continuăm să lucrăm împreună pentru o organizație sindicală mai puternică și mai eficientă!

Echipa SNST – Proiect / Modernizarea și consolidarea parteneriatului social

Contact: Tel/WhatsApp 0784.116.973 e-mail: cursuri@snst.ro

 

***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Proiect SNST

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *