„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dezvoltare a capacității organizației

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Proiect SNST de formare pentru membri: Modernizarea Dialogului Social și Profesional

Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) implementează un proiect de formare destinat membrilor săi, având ca scop îmbunătățirea competențelor profesionale și susținerea unui dialog social eficient. Proiectul include activități de formare, evaluare și certificare a rezultatelor obținute, conform obiectivelor apelului privind modernizarea instituțiilor pieței muncii.

Beneficii pentru membri

Participanții la acest program vor deveni mai bine informați și pregătiți profesional, contribuind la consolidarea unui grup de specialiști în dialog social. Aceste inițiative sunt esențiale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de sindicat și pentru a asigura o implicare activă a membrilor în activitățile sindicale.

Identificarea Nevoilor și Problemelor

Analiza de nevoi a evidențiat următoarele probleme majore:
– Lipsa unor cursuri de formare profesională organizate direct de SNST, deși 73% dintre membri sunt interesați de astfel de oportunități.
– Deficitul de competențe profesionale actualizate și specifice acțiunii sindicale.
– Necunoașterea drepturilor de muncă, a tehnicilor de negociere a fișei postului și a prevederilor Codului Muncii de către unii membri.

Interesul membrilor pentru programe de formare

Studiile realizate au arătat un interes crescut pentru diverse tipuri de programe de formare:
– 90% dintre membri consideră necesară și relevantă organizarea unui program de formare pentru lucrători, în special pentru tineri, în vederea înțelegerii rolului partenerilor sociali pe piața muncii.
– 87% susțin necesitatea unui program de îmbunătățire a abilităților de bază și transversale în dialogul social.
– 85% văd ca relevant un program de creștere a expertizei privind tematicile europene și naționale aferente Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Dezvoltarea Leadership-ului și a Abilităților Specifice

Un alt aspect important identificat este nevoia de dezvoltare a capacităților de leadership în rândul liderilor locali, incluzând:
– Tehnici de negociere.
– Îmbunătățirea cunoștințelor legislative.
– Tehnici de comunicare.
– Planificare strategică și digitalizare.

Alte teme considerate utile pentru dezvoltarea mișcării sindicale includ managementul sindicatului, comunicare publică, legislație europeană, comunicare interpersonală și psihologie comportamentală, managementul conflictelor de muncă și negocierea drepturilor de muncă.

Concluzie

Proiectul de formare al SNST este esențial pentru modernizarea organizației și pentru a răspunde nevoilor membrilor săi. Prin participarea la aceste programe, membrii sindicatului vor deveni mai competenți și mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor profesionale și sindicale, contribuind astfel la o mișcare sindicală mai puternică și mai eficientă.

Echipa SNST – Proiect / Modernizarea și consolidarea parteneriatului social

Contact: Tel/WhatsApp 0784.116.973 e-mail: cursuri@snst.ro

 

***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dezvoltare a capacității organizației

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *