„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întrunire a echipei de proiect / grup de lucru

Digitalizarea și îmbunătățirea capacității organizației

Astăzi, 10 iunie 2024, a avut loc o nouă ședință de lucru cu o parte dintre membrii echipei de proiect. În cadrul întâlnirii, s-a discutat cu privire la: stadiul actual al diferitelor activități, analiza grupului țintă, restanțele înregistrate, rapoartele de activitate și provocările fiecărui departament. De asemenea, a fost stabilit calendarul activităților viitoare, inclusiv workshopurile, sesiunile de mentorat și coaching, precum și programul de consiliere, informare și orientare.
Servicii pentru dezvoltarea unei aplicatii digitale;
Consiliere, informare si orientare;
Actiuni integrate de sprijin pentru intarirea si promovarea dialogului social la nivelul membrilor de sindicat & federatiei sindicale;
Elaborarea unui studiu teoretic-aplicat cu privire la evolutii si prognoze raportate la dinamica profesiei in raport cu piata muncii/conditii de munca;
Suport/asistenta acordate membrilor sindicatului prin activitati de tip mentorat & coaching;
Identificare, selectie & mobilizare grup tinta și la atingerea rezultatelor subactivităților.
Membrii grupului țintă, care au fost selecționați, vor primi informări pentru viitoarele activități programate.
Contact:
Tel/WhatsApp: 0784.116.973
E-mail: cursuri@snst.ro
***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întrunire a echipei de proiect / grup de lucru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *