„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Plata retroactivă la sistemul public de pensii

Completare stagiu de cotizare

Persoanele care au perioade în care nu au contribuit la stagiul de pensie își pot completa retroactiv contribuția de asigurări sociale. Conform Legii nr.168/2021 privind aprobarea OUG nr.163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public, este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani. Termenul de încheiere a contractelor de asigurare socială a fost prelungit prin Legea nr.168/2021 până la data de 31.08.2023.

*În situatiile în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii vor fi verificate în baza informațiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice.

OUG nr.163/2020:

Articolul I

(1) Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la asigurarea în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în tara, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care Romania aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Ordonanță de urgență 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

Procedura de evaluare a pensiilor se realizează prin Casele teritoriale de pensii şi constă în:

  1. identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate şi stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;
  2. crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispoziţiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverinţe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deţinătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare sociala și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse intre data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. ORDIN MMPS nr. 487/2021

Vârsta standard de pensionare în România este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Contractul de asigurare socială - Anexa nr.1, poate fi descărcat de aici: Legea 168/2021. 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Plata retroactivă la sistemul public de pensii