„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Solicitare privind unele drepturile salariale

Sporul pentru condițiile de muncă

MTS a primit din partea Parlamentului o solicitare de informații de interes public referitoare la suma acordată tuturor angajaților din Sport și Tineret în anul 2019 pentru sporul de condiții de muncă. Solicitarea formulată de doamna senator Florina Presadă ne-a atras atenția și prin faptul că au fost cerute și fotocopii ale tuturor buletinelor de expertiză:

Deși este menționat că se așteaptă un răspuns cu celeritate, ministerul a demarat lucrarea abia în 23 iulie, deși primise solicitarea în data de 2 iulie. Apoi, în stilul caracteristic, trimite adresa în teritoriu vineri, 24 iulie și cere răspuns urgent, până luni, 27 iulie (în text este greșit redactat 26, au revenit cu e-mail):

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a solicitat conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului ca, în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017, să elaboreze Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă și criteriile de acordare a acestuia pentru toţi angajații, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul aparatului central al MTS şi din unităţile subordonate acestuia.

Reamintim că acordarea sporurilor pentru condiții de muncă intră în responsabilitatea fiecărui ordonator de credite și se face în baza buletinelor de determinare sau expertizare eliberate de către direcțiile de sănătate publică, iar procedura este următoarea:

  1. Angajatorul, prin reprezentantul legal, adresează o solicitare scris Direcției de Sănătate publică  de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, ce are ca obiect eliberarea unui buletin de determinare prin expertizarea condițiilor de muncă.
  2. Serviciul de Resurse Umane întocmește un raport de specialitate prin care propune acordarea unor sporuri în raport cu specificul sarcinilor de serviciu ale angajaților  (suprasolicitare prin încărcare cu sarcini suplimentare din cauza deficitului de personal,contact nemijlocit cu publicul, lucrul la computer, poziții vicioase sau neergonomice, stress, noxe, etc).
  3. Avizarea  raportului de specialitate întocmit în baza buletinelor de determinare, prin decizie a directorului, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz, respectându-se condiția încadrării în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din buget.

Revenim în zilele următoare cu inechitățile privind neacordarea acestui drept tuturor salariaților din Sport și Tineret, situație creată de o interpretare eronată și rău-voitoare, prin care nu s-a permis acordarea sporului pentru condiții de muncă, deși este un drept legal și trebuia acordat. Salariații din toate ministerele și subordonatele lor primesc sporuri și este imperios necesar să eliminăm principiul discriminatoriu conform căruia: “cine a avut, are în continuare, iar cine nu a avut … nu va avea nici în continuare!”.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Solicitare privind unele drepturile salariale