„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ordin ilegal de ministru sau Ordin de ministru ilegal?

Dezorganizarea ministerului a blocat reorganizarea

Ministerul Sportului nu reușește să facă reorganizarea direcțiilor subordonate și funcționează ilegal de mai mult de un an și jumătate, având în vedere expirarea termenului până la care trebuia făcută încadrarea personalului prin ordin de ministru.

HG nr.25 / 06.01.2022 Art. 17:  “Încadrarea personalului Ministerului Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sportului, în termen de minimum 30 de zile şi în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.”

După mai multe încercări ministeriale neprofesioniste de a implementa reorganizarea, după ce Agenția Națională a Funcționarilor Publici a dat aviz negativ de mai multe ori documentelor ilegal concepute propuse pentru reorganizare, ministrul Sportului emite în data de 4 mai 2023 un Ordin ilegal prin care crează nelămuriri suplimentare.

OMS Nr.238 / 04.05.2023, trimis subordonatelor în data de 08.05.2023, are la bază HG.nr.25 / 06.01.2022 (termen de aplicare expirat de 395 de zile) și HG nr.198 / 10 februarie 2022 (termen de aplicare expirat de 360 de zile).

HG nr.198 / 10.02.2022, Art. 8: “Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

În primul rând nu se înțelege care sunt “direcțiile din subordinea Ministerului” la care se referă Ordinul. În prezent, există Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, unde avem directori executivi în funcție, dar sunt și Direcțiile Județene de Sport, așa cum le menționează Anexa 2 din HG 25/2022.

Apoi nu este clar dacă ministrul a vrut să spună ceea de a spus: “directorii executivi avizează propunerile de modificare a statelor de funcții și a structurii organizatorice aferente direcțiilor pe care le conduc”, adică, în lumina evenimentelor din ultimele 18 luni, avizează propunerile ministerului! Dacă este așa, înseamnă că suntem în fața unei premieri în Administrația publică din România, directorii executivi din Sport vor aviza de acum propunerile făcute de Ministerul Sportului, adică au fost avansați și va fi nevoie de avizul lor pentru ceea ce se propune de la centru. Ordin venit în condițiile în care în fișa postului directorilor executivi este stipulat, conform legii, că „Directorul executiv propune spre aprobare conducerii MTS statul de funcții al direcției, ori de câte ori este necesar”!

În timp ce sunt lansate astfel de ordine și adrese din care nu întelege nimeni nimic, în teritoriu, subordonatele se descurcă tot mai greu, de aproape doi ani, s-au alocat 0 lei pentru domeniul Tineret, 0 lei pentru Tabere.

Din cauza incompetenței conducerii MS s-a blocat tot procesul de reorganizare și predare a personalului / patrimoniului domeniului Tineret. Direcțiile Județene de Sport nu au fost înființate deși figurează în lista subordonatelor ministerului. Directorilor executivi li se cere să își asume desființarea compartimentelor de tineret din cadrul DJST-urilor, să treacă peste HG-ul care spune că trebuie făcută predarea-preluarea Tineretului de la direcțiile județene pentru sport și tineret către direcțiile județene pentru familie și tineret.

O parte dintre directorii executivi refuză să își asume reorganizarea propusă de minister arătând că procedurile sunt ilegale. MS-ul a trecut la amenințări și a început să îi sune pe directorii care nu vor să semneze statele de funcții și procedurile ilegale; a fost reactivată Comisia de disciplină, apoi au vrut să înființeze comisii de control prin care să îi intimideze pe directori, dar nici cei mai obedienți funcționari nu au acceptat această sarcină ingrată.

Având în vedere faptul că Ministerul Sportului a ajuns în imposibilitatea de a mai face legal încadrarea personalului, și toate persoanele interesate / salariații nemulțumiți vor putea să ceară în instanță constatarea nulității documentelor cu privire la reîncadrare, având în vedere și restul problemelor privind funcționalitatea unităților subordonate, SNST solicită emiterea altor Hotărâri de Guvern pentru încadrarea personalului din Sport și Tineret.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ordin ilegal de ministru sau Ordin de ministru ilegal?