„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Federația Română de Canotaj și Sindicatul Național Sport și Tineret au încheiat un nou Contract colectiv de muncă

CCM la nivel de unitate 2023-2025 / FRC-SNST

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a eliberat dovada înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, document semnat de Federația Română de Canotaj  și Sindicatul Național Sport și Tineret. Pentru o perioadă de doi ani membrii de sindicat din cadrul FRC vor fi apărați de prevederile CCM, un demers binevenit prin care este asigurat cadrul legal de protecție a membrilor și acordarea unor beneficii. Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

 

Conform normelor actuale, toate documentele se completează în trei exemplare originale, urmând ca după verificarea și înregistrarea la ITM să rămână câte un exemplar pentru fiecare parte: unitatea angajatoare, inspectoratul de muncă și sindicat. Primul pas pentru a ajunge la negocieri cu angajatorul este ca sindicatul să obțină reprezentativitatea la nivelul unității. Judecătoria sector 3 București a constatat că SNST este reprezentativ la nivelul FRC și astfel a fost îndeplinită și această condiție.

 ?  Avantaje

   Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

 ? Membrii SNST sunt asigurați

Conform noilor prevederi cu privire la dialogul social, reprezentativitatea la nivel de unitate se reduce de la 50% plus unu la 35% din numărul total al salariaților.

Modificarea / scăderea procentului de sindicalizare pentru obținerea reprezentativității avantajează Sindicatul Național Sport și Tineret. În perioada imediat următoare, organizația noastră va înregistra cereri în instanță pentru a deveni reprezentativă și la nivelul unităților în care numărul membrilor SNST reprezintă 35% din totalul salariaților. După rămânerea definitivă a hotărârilor, solicităm inițierea negocierilor colective și înregistrăm Contracte colective de muncă pentru lucrătorii acestor unități.

*SNST este reprezentativ:

  • la nivel de unități prin hotărâri ale instanțelor,
  • la nivel de sector de activitate prin afilierea la Federația PUBLISIND,
  • la nivel de grup de unități prin afilierea la Federația PUBLISIND.

Reprezentativitatea constatată anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produce efectele până la expirarea termenului pentru care a fost constatată prin hotărâre judecătorească.

Contractele colective de muncă în vigoare, încheiate în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective la nivelul tuturor unităților din domeniile noastre de activitate, obiectivul propus este acela de a avea CCM în toate grupele. Tot mai mulți colegi din domeniile noastre de activitate se regăsesc în mesajele şi acţiunile noastre şi se alătură echipei, zilnic primim cereri de aderare la organizație.    ? Adeziune online   sau   descarcă Adeziunea

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Federația Română de Canotaj și Sindicatul Național Sport și Tineret au încheiat un nou Contract colectiv de muncă