„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Modificările MFTES în ședința de Guvern de astăzi

HG 22/2022

Astăzi, 5 octombrie 2022, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului figurează și proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Conducerea MFTES propune Executivului să aprobe următoarele modificări și completări:

  • sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se mută din Palatul Victoria în strada Romulus nr. 6;
  • se adaugă la lista funcțiilor exercitate de MFTES, în domeniile proprii de competență, coordonarea și implementarea reformelor şi investiţiilor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă în domeniul său de competenţă;
  • se introduce o nouă atribuție specifică privind furnizarea de către MFTES a serviciilor de formare profesională continuă pentru a putea organiza cursuri de formare pentru lucrătorii de tineret;
  • se completează cu o nouă prevedere referitoare la exercitarea de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a tuturor drepturilor și la asumarea tuturor obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar, în numele statului, la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» – S.A. București.

HG / NF / Anexa 1-3 / Anexa 2

Rămâne de văzut dacă se va sesiza SGG-ul și cum vor interveni cu privire la expirarea termenului prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 197 din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București, document publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022:

Articolul 8

Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Modificările MFTES în ședința de Guvern de astăzi