„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – organizare și funcționare

Predarea / preluarea unităților subordonate

În temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, Secretariatul General al Guvernului a supus concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are sediul în București, Piața Victoriei nr.1;
 • Coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural-Sportiv Studențesc “Tei” din București;
 • Structura organizatorică a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este prevăzută în anexa nr.1:

 • Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este de 298 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor;
 • Numărul maxim de posturi aprobat pentru Direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București este de 749 de posturi;
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are în subordinea sau sub autoritatea sa unitățile prevăzute în anexa nr.2:

 • Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general și doi secretari generali adjuncți;
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia de la Ministerul Tineretului și Sportului numărul de posturi precum și personalul din cadrul Direcției politici pentru tineret, personalul cu atribuții în domeniul tineretului din cadrul Direcției sportul pentru toți și programe de tineret, din cadrul structurii de implementare proiecte fonduri nerambursabile precum și din restul structurilor în care există personal care desfășoară activități în domeniul tineretului.

 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse utilizează pentru aparatul central 10 autoturisme, 2 microbuze, 6 autoturisme pentru activități specifice, de monitorizare și control, cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.

De asemenea, printr-un alt proiect – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative apar prevederi noi privind salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar și cu privire la reorganizarea Direcţiilor judeţene de tineret şi sport, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti:

 • Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (3), salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
 •  Direcţiile judeţene pentru familie și tineret, respectiv Direcţia pentru familie și tineret a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi sunt conduse de un director executiv, numit şi eliberat în condiţiile legii.
 • Organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi atribuţiile direcţiilor judeţene pentru familie și tineret, respectiv Direcţiei pentru familie și tineret a Municipiului Bucureşti se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – proiect:

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – organizare și funcționare

2 răspunsuri

 1. Dna Ministru G.Firea..
  Am mare nevoie de uncontact cu dvs ..tel mail ? Cum putem intra in contact? Am multe de aratat si e imperios necesar sa va gasesc..e o probl de familie.am 5 copii in viata eu vaduva . Fara pensie fara nici un ajut social este o mizerie ce traiesc..
  Legea ptr ajut mame eroine nu se aplica desi estein Senat semnata .
  Ce fac eu si copiii mei .
  Stam 5 introcasa3familii labloc. Deja este peste poate .trebuie sa vorbesc ca de la mama la .mama ca de la
  femeie la femeie .om la om .
  Treb sa va prezint si activitatea unei cantine sociale din bucuresti pe care
  ati sustinut o si laudat o ff tare . O mizerie oficiala asta e. Am poze si filme treb sa faceti ceva.
  Astept sa va gasesc ..
  Ajutati ma in ac sens ..urgent..
  Lkaba .
  Cnp2550915400162 .