„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Memoriu pentru Sala Polivalentă din București!

Complexul Sportiv Național solicită sprijinul Agenției Național pentru Sport

Ordonanta austeritatii va avea efect negativ si asupra activitatilor desfasurate de Sala Polivalenta din Bucuresti!

Complexul Sportiv National Sala Polivalenta București a transmis o adresa catre Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, prin care face cunoscut faptul ca aplicarea Ordonantei de Urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiara, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care circula in spatiul public in prezent, va avea efecte cu un puternic impact negativ asupra institutiei, precum si a derularii activitatilor sportive nationale si internationale desfasurate in incinta salii polivalente.

Anularea posturilor vacante ar insemna blocarea Complexului

Art. VI- Privitor la anularea posturilor vacante, neocupate la data intrarii in vigoare a ordonantei mai sus mentionate duce la pierderea unui numar de 6 posturi de executic (ingrijitori, magaziner) in cadrul serviciului administrativ, posturi care au fost vacantate in cursul acestui an, urmare atat a pensionarii unor angajati cat si a demisiilor a doi angajati datorita conditiilor grele de munca si a volumului mare de activitate (curatenie interioara pe o suprafata de aprox. 18.000 mp zilnic, 100 toalete). Nevoia evidenta a unui numar optim de personal angajat in cadrul acestui serviciu raportat la anularea acestor posturi va determina o sincopa uriasa in furnizarea serviciilor de calitate atat federatiilor sportive cat si cluburilor care desfasoara competitii in sala polivalenta.

Aplicarea OUG in forma actuală va duce la pierderea proiectului de 12 milioane de euro obtinut de CSN Sala Polivalenta

Art. XX-Avand in vedere faptul ca la aceasta data organigrama institutiei noastre prevede un numar de 38 de posturi (din care 6 posturi vacante), iar ordonanta mai sus mentionata prevede un numar de 50 de posturi aprobate conform legii si efectiv ocupate in structurile organizatorice pentru a-si putea desfasura activitatea, impacul acestei prevederi asupra institutiei noastre impune comasarea/desfiintarea/reorganizarea/fuziunea cu alte structuri organizatorice atat centrale cat si locale. Mentionam faptul ca institutia noastra in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Sport (Acord de parteneriat nr. 735/10.03.2023 la CSN Sala Polivalenta si nr. 3398/15.03.2023 si nr. 51/16.03.2023 la Ministerul Sportului) are in derulare un proiect de finantare cu fonduri PNRR, componenta 5-valul renovarii, operatiunea renovarea energetica aprofundata a cladirilor institutiilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2.b/1, runda 2, cu nr. 9067 din data de 24.01.2023, nr. de inre rare 10/08.02.2023 la Ministerul Sportului, in valoare de 59.590.637,24 lei, proiect care are ca impact financiar reducerea costurilor la energie termica si electrica cu aprox. 60%, iar una din conditiile de eligibilitate si de derulare a implementarii proiectului este aceea ca institutia (CSN Sala Polivalenta Bucuresti), din dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale, conditic asumata de ordonatorul principal de credite (initial de Ministerul Sportului si ulterior de Agentia Nationala pentru Sport prin actul aditional nr. 1 din data de 04.07.2023 la contractul de finantare nr. 9067/24.01.2023), conform declaratiilor de asumare a implementarii investitiei pentru solicitant individual sau Lider de parteneriat, punctul G, din data de 07.10.2022 (CSN Sala Polivalenta) si 10.10.2022 (Ministerul Sportului), impusa prin ghidul de finantare si care se regasesc in documentele depuse pe platforma PNRR, pe care le anexam.

CSN Sala Polivalenta solicita interventia Presedintelui ANS, Elisabeta Lipa

Avand in vedere ele prezentate mai sus, va rugam ca in cazul adoptarii OUG-ului mai sus mentionat in forma actuala, sa tineti cont de observatiile facute de institutia noastra, astfel incat sa nu se ajunga la pierderea finantarii proiectului PNRR (59.590.637,24 lei), care la aceasta data se afla in procedura de licitatie a serviciilor de proiectare, iar institutia noastra a cheltuit deja pana la aceasta etapa a derularii proiectului o suma de 149.940 lei cu realizarea unui DALI necesar la prima etapa a derularii proiectului in anul 2022, precum si contractarea si derularea serviciilor de consultanta privind managementul proiectului (257.000 lei plus TVA) si a serviciilor de consultanta privind derularea procedurilor de achizitie publica aferenta acestui proiect (257.000 lei plus TVA) in anul 2023. Sursa: CSN Sala Polivalenta Bucuresti / Director, Buhaianu-Obuf Catalin Ovidiu (document).

SNST avertizează Guvernul cu privire la faptul că aplicarea Ordonanței de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice și descentralizarea serviciilor publice în forma lansată în spațiul public va duce la blocarea activitatilor desfasurate de toate Complexurile Sportive Nationale.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret, sindicat afiliat la Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical – BNS, este organizaţia dedicată membrilor de sindicat din: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Educației, Secretariatul General al Guvernului, Cluburi Sportive Municipale, Complexuri Sportive Naţionale, Case de Cultură ale Studenţilor, Direcţii Judeţene – Sport / Tineret, Direcţia București – Sport / Tineret, Complexul Cultural – Sportiv Studenţesc Tei, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, Muzeul Sportului, Cluburi Sportive Universitare, Federaţii Sportive Naţionale, Școli Gimnaziale, Licee, Universități și Primării.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Memoriu pentru Sala Polivalentă din București!