„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legea Sportului se modifică! S-a cerut avizul CES

Rentele viagere pentru rezultate sportive deosebite

Consiliul Economic și Social a primit spre avizare următorul proiect de act normativ: “Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului” (b410/16.09.2021) (termen de avizare: 5.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Extrase:

Se propune includerea locurilor II și III pe lista sportivilor care primesc rente viagere.

1.Articolul 64 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(1) Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Paralimpice ori o medalie de aur, de argint sau de bronz la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră.

Pentru stimularea / obținerea unor rezultate de înaltă performanță la nivel european, mondial și olimpic se propune includerea antrenorilor în rândul celor care beneficiază de aceste stimulente financiare.

2.La articolul 64 după alineatul (1¹) se introduce un nou alineat, alin (1²) cu următorul cuprins:
(1²) Beneficiază de rentă viageră și antrenorii sportivilor care au obținut medalii în condițiile alin.(1).

Propunere legislativă – Expunere de motive / Modul de calcul / Inițiatori / Documentul integral, aici.

În prezent, protecţia socială a sportivilor de performanţă este reglementată de Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului astfel:

Art. 64(1)Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră.

(11)Beneficiază de rentă viageră în condiţiile alin. (1) sportivul de performanţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. s-a retras din activitatea sportivă;
  2. are cetăţenie română, atât la data obţinerii performanţelor sportive, cât şi la data solicitării şi acordării rentei viagere;
  3. performanţele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obţinute concurând pentru România.

(2)Renta viageră prevăzută la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 câştiguri salariale medii brute pe economie.

(3)Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câştig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4)Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei legi.

Situația rentelor viagere / iulie 2021 – 568 de campioni / total: 3.552.487 lei:

RENTE-VIAGERE-IULIE-2021
b410

Sindicatul Național Sport și Tineret: Legea Sportului se modifică! S-a cerut avizul CES

Un răspuns

  1. Bună ziua,
    As dori sa știu dacă din ianuarie 2022 vor mai fi înghețate rentele sportivilor. Și dacă da, la ce valoare? Tot decembrie 2017?
    Mulțumesc